Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

Thông tin dự án,đầu tư
Gói thầu: Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về ATTT; Khóa đào tạo kỹ thuật nâng cao và diễn tập về ATTT năm 2017.
Gói thầu: Duy trì hệ thống phòng, chống virus máy tính cho các cơ quan nhà nước của tỉnh năm 2017
Gói thầu: Phát sóng chương trình truyền hình đối ngoại trên kênh VTV4 và VTC10.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Hiển thị 1 - 5 of 13 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 5
của 3

THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT