Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

Thông tin dự án,đầu tư
Gói thầu: Phát sóng chương trình truyền hình đối ngoại trên kênh VTV4 và VTC10.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu thuộc Dự án công tác thông tin đối ngoại, thông tin biển đảo năm 2017.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu thuộc Dự án công tác thông tin đối ngoại, thông tin biển đảo năm 2017.
Hiển thị 1 - 5 of 10 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 5
của 2

THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT