Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Bưu chính viễn thông
Ngày 11/5/2017, Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 412-QĐ/TU về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ngày 24/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
Thực hiện công văn số 2205/CV-TU ngày 27/3/2017 của Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu về việc công bố số điện thoại đường dây nóng của lãnh đão Tỉnh tiếp nhận thông tin của các Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn Tỉnh.
Ngày 14/4 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND Tỉnh, Sở Nội vụ và Viễn thông Tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về đường dây nóng của Lãnh đạo Tỉnh cho hơn 100 đại biểu đại diện các sở, ban , ngành của tỉnh và các xã, phường của thành phố Bà Rịa.
Nhằm đảm bảo các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia đủ điều kiện được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 trên địa bàn Tỉn
Hiển thị 1 - 5 of 66 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 5
của 14

THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT