Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Bưu chính viễn thông
Để công tác triển khai lắp đặt, bàn giao thiết bị đầu thu truyền hình số mặt đất đạt hiệu quả, đảm bảo công tác hỗ trợ kịp thời và đúng đối tượng theo quy định, từ ngày 23/6/2017 đến ngày 24/6/2017
Ngày 11/5/2017, Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 412-QĐ/TU về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Bộ TT&TT vừa ra Thông báo số 135/TB-BTTTT ngày 21/6/2017 về việc điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 15 tỉnh, thành phố trực thuộc nhóm II.
Ngày 24/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
Hiển thị 1 - 5 of 69 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 5
của 14

THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT