Thông tin - Báo chí - xuất bản Thông tin - Báo chí - xuất bản

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngày 19/5/2021, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu ban hành quyết định số 1334/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  Ngày 19/5/2021, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu ban hành quyết định số 1334/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

  Phê duyệt kèm theo Quyết định này là danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, gồm 149 người ; 

   Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định tại Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, ban hành kèm theo Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ..

    Quyến định 1334/QĐ/UBND                                                                                        VĂN LÊ


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 6147143
Số người đang truy cập: 6

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung

Các phần mềm và công cụ hỗ trợ