Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng dịch vụ bưu chính và kiểm tra, giám sát, khảo sát việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh
Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-STTTT ngày 08/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh năm 2021 và Kế hoạch số 72/KH-STTTT ngày 09/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về kiểm tra, giám sát và khảo sát việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh năm 2021.

   Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-STTTT ngày 08/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh năm 2021 và Kế hoạch số 72/KH-STTTT ngày 09/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về kiểm tra, giám sát và khảo sát việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Quang cảnh cuộc họp triển khai kế hoạch kiểm tra

   Ngày 24/3/2021, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì họp triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng dịch vụ bưu chính và kiểm tra, giám sát, khảo sát việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Thành phần tham dự cuộc họp gồm: lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các phòng chuyên môn của Sở, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

    Tại cuộc họp đại diện Phòng Viễn thông - Công nghệ thông tin báo cáo nội dung triển khai theo Kế hoạch số 71/KH-STTTT ngày 08/10/2020, Kế hoạch số 72/KH-STTTT ngày 09/10/2020 và qua ý kiến trao đổi, thảo luận, thống nhất của các thành viên tham dự cuộc họp, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cuộc họp kết luận một số nội dung như sau:

   1. Giao Phòng Viễn thông - Công nghệ thông tin phối hợp Phòng Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh bổ sung các nội dung vào phiếu khảo sát việc sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo mẫu của Bộ Thông tin và Truyền thông phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

   2. Giao Phòng Viễn thông - Công nghệ thông tin phối hợp với Phòng văn hoá và thông tin các địa phương (các thành viên tham gia cộng tác viên) triển khai việc gửi và nhận thư phục vụ công tác kiểm tra thời gian toàn trình đối với thư nội tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thời gian hoàn thành trước 20/4/2021.

   3. Sở Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và thông báo lịch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng dịch vụ bưu chính và kiểm tra, giám sát, khảo sát việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh đến các thành viên Đoàn kiểm tra biết phối hợp.

   4. Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản: gửi đến các cơ quan quản lý bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện phối hợp khảo sát việc sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo mẫu của Bộ Thông tin và Truyền thông có điều chỉnh phù hợp với thực tế của tỉnh; gửi đến các cơ quan, đơn vị có giao kết thực hiện thủ tục hành chính qua bưu chính công ích trên địa bàn để đánh giá tình hình thực hiện thời gian qua. Thời gian hoàn thành trước 20/4/2021.

                                                                                                                                                  ĐỨC TOÀN

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5842195
Số người đang truy cập: 7

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung