Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Xây dựng, triển khai phương án đảm bảo TTLL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp
Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-UBBC ngày 22/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản khác liên quan.

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-UBBC ngày 22/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản khác liên quan.

 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Phương án số 01/PA-STTTT ngày 05/4/2021 gửi đến các đơn vị, doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, các phòng chuyên môn của Sở, đề nghị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

 1. Trước bầu cử:

Đảm bảo hạ tầng bưu chính, viễn thông an toàn, hiệu quả, đủ khả năng phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị.

Các doanh nghiệp bưu chính đảm bảo an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát kịp thời các loại bưu phẩm, bưu kiện, ấn phẩm, văn bản chỉ đạo, điều hành,.. của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các hoạt động tiếp nhận, chuyển phát phục vụ bầu cử; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động khai thác dịch vụ bưu chính nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng mạng lưới bưu chính để thực hiện vận chuyển hàng lậu, hàng cấm.

Các doanh nghiệp viễn thông xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án cụ thể, đảm bảo thông tin liên lạc, trong đó chú trọng một số nhiệm vụ như: thường xuyên rà soát, bảo dưỡng định kỳ các hệ thống thiết bị, đường truyền; bố trí đủ kênh, đủ luồng đảm bảo hạ tầng mạng lưới, dịch vụ viễn thông (cố định, internet, di động, vệ tinh) hoạt động tốt; hỗ trợ nhắn tin tuyên truyền tới các thuê bao điện thoại di động do doanh nghiệp mình quản lý nhằm vận động cử tri cả nước đi bầu cử và duy trì sẵn sàng các lực lượng, phương tiện ứng cứu thông tin liên lạc khi có yêu cầu;  kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông, internet để thực hiện phát tán thông tin xấu, độc trên mạng, gây mất an toàn thông tin mạng.

Xây dựng phương án dự phòng cho hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành khi có tình huống xấu xảy ra như: tụ tập đông người biểu tình; sử dụng mạng viễn thông, internet phát tán thông tin xấu, độc trên mạng nhằm kích động, lôi kéo người dân tham gia;….

2. Trong bầu cử:

Tăng cường thông tin, tuyên truyền và triển khai các văn bản chỉ đạo của cơ quan trung ương, địa phương về công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động mạng lưới bưu chính, viễn thông nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông, an toàn thông tin mạng.

Phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành bầu cử.

                                                                                         ĐỨC TOÀN

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5842281
Số người đang truy cập: 4

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung