Tin hoạt động các đơn vị Tin hoạt động các đơn vị

Chính thức triển khai phần mềm Một cửa điện tử thống nhất mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngày 08/12/2020, Sở Thông tín và Truyền thông tỉnh Bà Rịa- Vũng tàu chính thức đưa phần mềm Một cửa điện tử thống nhất mới vào sử dụng tại các sở, ban, ngành và UBND các cấp thuộc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hoàn thành nhiệm vụ trang bị đầy đủ các phần mềm dùng chung cho cán bộ, công chức tại các cở quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và hoàn thành việc kết nối Nền tảng Chính quyền điện tử (LGSP) với Nền tảng Chính phủ điện tử (NGSP)

Ngày 08/12/2020, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Trung tâm CNTT&TT - đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Công ty Cổ phần Giải pháp Tích hợp mở - Tp HCM (iNET - đơn vị cung cấp phần mềm) và cán bộ Quản trị Công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành và UBND các cấp đưa phần mềm Một cửa điện tử thống nhất mới (MCĐT) vào sử dụng chính thức tại 117 cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu sau 02 tháng tập huấn hướng dẫn sử dụng và vận hành.

Hình ảnh các buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng và vận hành tại Trụ sở Trung tâm CNTT&TT- Sở TT&TT

Phần mềm MCĐT mới được lựa chọn để triển khai đồng bộ cho các sở, ban, ngành và UBND các cấp thuộc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm thay thế phần mềm Một cửa điện tử của VNPT đang triển khai tạm thời trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc giúp cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận, giải quyết, theo dõi tình hình tiếp nhận, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phần mềm MCĐT còn đáp ứng các yêu cầu:

(i) Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tỉnh để xử lý hồ sơ trên môi trường mạng;

(ii) Kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh để tiếp nhận hồ sơ và phản hồi trạng thái giải quyết hồ sơ phục vụ công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh, Quốc gia;

(iii) Kết nối với các hệ thống Quản lý tài khoản và Xác thực tập trung của Tỉnh tạo điều kiện cho cán bộ, công chức dùng chung tài khoản đăng nhập của các phần mềm dùng chung khác của tỉnh mà không phải đăng nhập lại;

(iv) Kết nối với phần mềm Vilis của ngành Tài nguyên và Môi trường tạo điều kiện thuận tiện trong xử lý các thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai;

(v) Kết nối dịch vụ tin nhắn SMS và phục vụ nhu cầu gửi tin nhắn SMS đến công dân, doanh nghiệp để thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ;

(vi) Kết nối với VNPOST hỗ trợ trả kết quả qua Bưu điện;

(vii) Kết nối với hệ thống GovTracking (hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông) và dịch vụ danh mục dùng chung của NGSP.

Phần mềm MCĐT mặc dù đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tính năng người dùng, yêu cầu tính năng kỹ thuật và yêu cầu kết nối khi đưa vào triển khai chính thức, tuy nhiên do phần mềm được xây dựng hoàn toàn trên nền tảng mã nguôn mở (theo định hướng chiến lược của Bộ Thông tin và Truyền thông, Chính phủ) trong khi hầu hết người dùng tại các cơ quan, đơn vị đang sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows và bộ phần mềm văn phòng điện tử Microsoft Office nên phần mềm MCĐT chưa tương thích hoàn toàn gây bất tiện cho người dùng trong công tác in ấn, xử lý công việc liên quan, do vậy hiện nay Trung tâm CNTT&TT cùng với iNET tiếp tục hoàn thiện để phần mềm ngày càn tương thích cao hơn trên môi trường Microsoft nhằm hạn chế tối đa sự bất tiện cho người dùng.

Hình ảnh những ngày đầu triển khai chính thức phần mềm MCĐT mới tại Bộ phận TN&TKQ UBND TP Vũng Tàu

Như vậy, sau khi đưa phần mềm MCĐT vào sử dụng chính thức trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã chính thức hoàn thành nhiệm vụ trang bị đầy đủ các phần mềm dùng chung cho cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành và UBND các cấp thuộc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và hoàn thành việc kết nối Nền tảng Chính quyền điện tử (LGSP) với Nền tảng Chính phủ điện tử (NGSP).

Trung tâm CNTT&TT

 

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5842189
Số người đang truy cập: 6

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung