Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG BLUEZONE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 13/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 12/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 11/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 10/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 09/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 08/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 07/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 06/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 05/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 04/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 03/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 02/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 01/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 31/8/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 30/8/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 29/8/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 28/8/2020

 Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 27/8/2020

 Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 26/8/2020

 Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 25/8/2020

 Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 24/8/2020

 Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 23/8/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 22/8/2020

 Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 21/8/2020

  Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 20/8/2020

  Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 19/8/2020

  Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 18/8/2020

  Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 17/8/2020

 
 
 
 
 

  Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 8/8/2020


Văn bản mới Văn bản mới

 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4246743
Số người đang truy cập: 9

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung