Thông tin - Báo chí - xuất bản Thông tin - Báo chí - xuất bản

UBND tỉnh phê duyệt danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

    Ngày 27/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1038/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt danh sách 145 người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

  Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định tại Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, ban hành kèm theo Nghị định 09/2017/NĐ-CP, ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ.

    Xem danh sách tại đây./.

                                                                            Nguồn: Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 27/4/2020


Văn bản mới Văn bản mới

 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4125001
Số người đang truy cập: 14

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung