Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

   Ngày 20/4/2020 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định 952/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu . Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2020 và bãi bỏ Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 của Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu .

   Quy chế này được áp dụng đối với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

    Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được triển khai sử dụng nhằm mục đích phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, xã; bảo đảm thông tin được truyền đạt nhanh, chính xác và tiết kiệm thời gian đi lại của cán bộ, công chức, viên chức. Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh được sử dụng trong các cuộc họp, hội nghị, tập huấn thường xuyên hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan chủ trì cuộc họp.

   Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) là đơn vị trực tiếp quản lý, hỗ trợ, theo dõi, giám sát việc vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

   Các cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến có trách nhiệm Khai thác, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến có hiệu quả trong việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị; Chủ động trang bị hội trường, phòng họp Hội nghị truyền hình trực tuyến ; Phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị cung cấp dịch vụ Hội nghị truyền hình trực tuyến có thể cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất./.

                                                                                                           VĂN LÊ


Văn bản mới Văn bản mới

 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4125111
Số người đang truy cập: 15

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung