Tin hoạt động các đơn vị Tin hoạt động các đơn vị

Công bố kết quả Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện Cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày 05 tháng 03 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 456/QĐ-UBND về việc Công bố kết quả Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện Cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh .

   Ngày 05 tháng 03 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  đã ban hành Quyết định số  456/QĐ-UBND về việc Công bố kết quả Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện  Cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh .

   Việc đánh giá dựa trên các chỉ số được ban hành theo Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 về việc Ban hành bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bộ chỉ số này gồm các nhóm tiêu chí:Về Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Về Cải cách thể chế; Về Cải cách thủ tục hành chính;  Về Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Về Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người hoạt động không chuyên trách; Về Cải cách cơ chế quản lý tài chính công; Về Hiện đại hóa quản lý hành chính; Về Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Điều tra khảo sát xã hội học của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

    Theo đó, đứng vị trí đầu tiên của khối các Sở, ngành là Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Y tế, xếp cuối bảng là Sở Du lịch và Sở Ngoại vụ. Sở Thông tin và Truyền thông được xếp hạng 10/21 sở ngành của tỉnh. Khối các  huyện, thị xã, thành phố có huyện Long Điền, Châu Đức tiếp tục cho thấy những tiến bộ khi xếp đầu bảng;  Huyện Côn Đảo và Thành phố Bà Rịa không cải thiện được vị trí và xếp cuối bảng xếp hạng. Khối các xã, phường, thị trấn xếp đầu bảng gồm có xã Bình Trung (huyện Châu Đức) xã Phước Hưng (huyện Long Điền), xã Suối Nghệ (huyện Châu Đức) , xã Bông Trang (huyện Xuên Môc, Phường 1 (Tp Vũng Tàu) ; xếp cuối bảng là Phường Kim Dinh (Tp Bà Rịa) và Hòa Hội (huyện Xuyên Môc

      Kết quả xếp hạng các Sở, ngành.

      Kết quả xếp hạng các huyện, thị xã, thành phố.

      Kết quả xếp hạng các xã, phường, thị trấn.

      Quyết định 456/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh.

                                                                                    

                                                                                                                                 TRÀ QUẾ


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5842110
Số người đang truy cập: 9

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung