Hoạt động Đảng - Đoàn thể Hoạt động Đảng - Đoàn thể

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I/2020
Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/CB-STTTT ngày 07/2/2020 của Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2020; theo nội dung của kế hoạch trong quý I/2020 Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề và thảo luận về “Mạng xã hội - nhận diện và định hướng quản lý”, những nội dung đưa ra thảo luận trong sinh hoạt chuyên đề như sau:

   Thực hiện Kế hoạch số  84-KH/CB-STTTT ngày  07/2/2020 của Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2020;  theo nội dung của kế hoạch trong quý I/2020 Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề và thảo luận về "Mạng xã hội - nhận diện và định hướng quản lý", những nội dung đưa ra thảo luận trong sinh hoạt chuyên đề như sau:

 MẠNG XÃ HỘI - NHẬN DIỆN VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ

        Ngày nay, với sự phát triển và tiến bộ của khoa học kỹ thuật, thế giới đang thay đổi nhanh chóng từng ngày. Đặc biệt, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng internet, MXH đã trở thành môi trường cung cấp, chia sẻ, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin cho mọi người dân và là kho tàng tri thức vô giá của nhân loại được tích lũy cùng với sự phát triển, được lưu trữ và cung cấp cho cộng đồng. Hầu như các thông tin về mọi mặt đời sống xã hội đều được cập nhật hàng ngày, hàng giờ... trên mạng internet, MXH và nó đang thâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của từng con người, từng gia đình, hay rộng hơn là của xã hội và toàn thế giới. Nó đang trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với đời sống, nó tác động một cách trực tiếp làm thay đổi nhận thức, hành vi của mỗi cá thể, qua đó tác động đến sự phát triển của toàn xã hội .Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, mạng xã hội cũng tồn tại không ít những yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xã hội, lợi ích cộng đồng, thậm chí cả an ninh quốc gia.

     1.Tính hai mặt của nội dung thông tin trên internet, MXH.

     Về bản chất, môi trường internet, MXH là môi trường mở, cho phép người sử dụng được tự do cung cấp, tìm kiếm và sử dụng thông tin. Vì vậy, tùy thuộc vào động cơ, mục đích và nhận thức của cá nhân, tổ chức sử dụng mà thông tin đưa lên internet, MXH là tích cực, hoặc tiêu cực, hoặc thậm chí đi ngược lại lợi ích chính đáng của cộng đồng, của xã hội. Như vậy, bên cạnh những thông tin tích cực, thúc đẩy sự phát triển xã hội, trên internet, MXH cũng tồn tại đầy rẫy những thông tin sai trái, độc hại với các tính chất khác nhau, bao gồm:

    + Thông tin không phù hợp về chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục như kích động dâm ô đồi trụy, kích động tình dục, bạo lực, bôi nhọ đời tư, vu khống …

    + Thông tin sai trái, độc hại có tính chất tội phạm tin học như: lừa đảo trên mạng, đánh cắp thông tin, đánh cắp mật khẩu, phát tán virus …

    + Thông tin sai trái có tính chất chính trị: xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đe dọa an ninh quốc gia...

    Nhận thức được tính hai mặt của nội dung thông tin trên giúp chúng ta có định hướng chính sách và giải pháp quản lý thông tin phù hợp với tính chất thông tin, nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của thông tin sai trái, độc hại.

     2. Tính hai mặt của sự phát triển công nghệ internet.    

    Do bản chất công nghệ, internet là môi trường mở hướng tới tự do internet cho cộng đồng trên toàn thế giới, cho phép người sử dụng được tự do cung cấp, tìm kiếm và sử dụng thông tin mà không có giới hạn về địa lý, lãnh thổ. Trong đa số các trường hợp, thông tin về cá nhân của người dùng không cần xác thực. Điều đó một mặt tạo điều kiện thuận lợi một cách tối đa cho người muốn sử dụng internet, MXH loại bỏ tối đa những ràng buộc về pháp lý, những mặc cảm trong ý thức để tham gia vào môi trường thông tin trên internet, MXH; mặt khác, nó cũng tạo cơ hội cho những tổ chức, cá nhân với động cơ xấu có thể che dấu danh tính để cung cấp thông tin sai trái, độc hại; thậm chí xóa bỏ dấu vết để thực hiện hành vi tội phạm, lừa đảo, trong đó phổ biến nhất là những hành vi tội phạm xuyên quốc gia. Việc phát hiện, ngăn chặn những hành vi sai trái trên môi trường internet, MXH trên toàn cầu như vậy về phương diện kỹ thuật là rất khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp tích cực của các quốc gia , nhưng trong nhiều trường hợp là không thể do sự khác biệt về môi trường pháp lý giữa các quốc gia.  Tính hai mặt của công nghệ internet đang là thách thức đối với những quốc gia muốn thực thi luật pháp của mình để điều chỉnh những hành vi vi phạm pháp luật trên mạng internet toàn cầu.

     3. Làm gì và làm như thế nào để phát huy ưu điểm, thế mạnh; hạn chế mặt trái, tính chất "con dao hai lưỡi" của loại hình kết nối và thông tin này.

    Do tính mở của công nghệ, tính hai mặt của thông tin trên internet, MXH và do nhu cầu tất yếu sử dụng dịch vụ và nội dung thông tin trên internet, MXH các giải pháp quản lý phải hướng tới việc phát huy những mặt tích cực, đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực của internet, MXH ; các biện pháp cấm đoán cực đoan bằng hành chính và kỹ thuật chỉ mang lại hiệu quả hạn chế. Vì vậy, chính sách quản lý phải là sự kết hợp đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, bao gồm cả giải pháp hành chính, giải pháp kỹ thuật và giải pháp tuyên truyền giáo dục, trong đó tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người sử dụng internet, MXH là giải pháp thường xuyên, liên tục, lâu dài và đóng vai trò chủ đạo để người dùng internet, MXH từng bước thích ứng một cách tích cực với môi trường mạng, biết sàng lọc thông tin xấu, tiếp nhận thông tin hữu ích.

    Mỗi người chúng ta cần phải có một thái độ chủ động và tỉnh táo gia nhập mạng xã hội. Không nên quay lưng lại mạng xã hội, bởi vì dù chúng ta quay lưng lại nó, thì liệu nó có buông tha cho chúng ta? Tuy nhiên, mỗi người chúng ta cần phải biết quản lý chính mình khi tham gia mạng xã hội. Nhà nước quản lý mạng xã hội vì lợi ích của nhân dân và xã hội, nhưng nhà nước quản lý mạng xã hội là để mở rộng và phát triển nó, ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường mạng, chứ không phải là để ngăn cấm hay thu hẹp nó. Còn mỗi người tự quản lý mình, quản lý các mối quan hệ, quản lý các sản phẩm của mình trên mạng xã hội cũng là để tự bảo vệ mình. Được như vậy chúng ta sẽ được hưởng lợi rất lớn từ mạng xã hội, đồng thời hạn chế được những tác hại mà nó có thể mang đến.

     4. Đề xuất những giải pháp và định hướng quản lý

    Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động  tại các cơ quan, đơn vị đã và đang tiếp cận, sử dụng internet và các trang mạng xã hội với nhiều mục đích khác nhau: tìm kiếm tài liệu phục vụ học tập, trao đổi thông tin hữu ích, chia sẻ, kết nối bạn bè… Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy bên cạnh những tác động tích cực của các trang mạng xã hội mang lại thì không tránh khỏi những tác động tiêu cực, đặc biệt là những tác động trực tiếp ảnh hưởng đến bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống, mục tiêu, lý tưởng cách mạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hiện nay.

     Phòng, chống hiệu quả tác động tiêu cực của internet, mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên , công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân hiện nay là một yêu cầu cấp thiết song cũng hết sức phức tạp, có tính lâu dài. Để chủ động ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội, phòng, chống có hiệu quả tác động tiêu cực của internet và các trang mạng xã hội, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp sau:

    + Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý đối với hệ thống thông tin nói chung, mạng internet nói riêng; cần quán triệt, định hướng chính trị, nâng cao nhận thức cho các đối tượng khi tiếp cận thông tin, mạng internet, nhất là các trang thông tin, các trang mạng xã hội có nội dung xấu, độc; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp xử lý, ngăn chặn, bóc gỡ kịp thời, không để tán phát trên các trang mạng xã hội và Internet. Chủ động nắm, quản lý, dự báo, thông tin định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước các thông tin xấu độc.

    + Nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, về nguồn nhân lực, về cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật công nghệ cao, hiện đại bảo đảm triển khai có hiệu quả các biện pháp quản lý về cả hành chính và kỹ thuật để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các sai phạm theo pháp luật

    + Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và của cộng đồng, các tầng lớp nhân dân ; Đây là nhóm giải pháp có ý nghĩa then chốt và lâu dài nhằm nâng cao dân trí một cách toàn diện, để mỗi người dân, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên có ý thức tự bảo vệ mình và trở thành bộ lọc thông tin, hướng dẫn những người xung quanh nhận biết, sàng lọc các thông tin xấu, thông tin độc hại.  Đồng thời, đẩy mạnh cung cấp công khai, minh bạch thông tin trên các phương tiện truyền thông chính thống tạo thành kênh thông tin chuẩn mực nhằm xác thực và phản bác các thông tin sai trái, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Chủ động, tích cực tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho nhân dân thấy rõ tính hai mặt của mạng xã hội, nhất là mặt tiêu cực, tác động do âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá, tránh tình trạng vô tình tiếp tay cho các hoạt động chống phá và các hành vi tiêu cực, phản cảm, thiếu văn hóa trên mạng xã hội. Đồng thời tăng cường sự giám sát, phát hiện thông tin sai phạm từ cộng đồng.

    + Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, phối hợp trách nhiệm giữa các cơ quan chức năng với các tổ chức, đoàn thể, giữa gia đình và nhà trường, giữa ý thức cá nhân với các phong trào mang tính cộng đồng hướng tới một văn hóa internet, MXH lành mạnh, đóng góp ngày càng tích cực và hiệu quả vào sự phát triển của toàn xã hội.

    Thời gian qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có rất nhiều nỗ lực, tuy nhiên công tác quản lý sử dụng internet và MXH vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, những thách thức này xuất phát từ chính sự phát triển bùng nổ của internet, của MXH và sự gia tăng nhanh chóng của số lượng người dùng. Chính vì vậy cần sự vào cuộc của rất nhiều ngành và nhiều người và trước hết là chính người sử dụng internet và MXH, để mỗi người của chúng ta là "người dùng tỉnh táo và có trách nhiệm" khi sử dụng mạng xã hội góp phần làm trong sạch môi trường mạng với một thái độ tích cực, cầu thị và có trách nhiệm./.

                                        VĂN LÊ


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 6147259
Số người đang truy cập: 7

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung

Các phần mềm và công cụ hỗ trợ