Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Thống nhất một số nội dung về cách thức triển khai Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

    Thực hiện Công văn số 1363/UBND-VP ngày 21/02/2020 của UBND Tỉnh về việc triển khai Đề án phát triển Đô thị thông minh theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, theo đó UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung, nhiệm vụ của Đề án.

   Sáng ngày 10/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì cuộc họp để thống nhất một số nội dung về cách thức triển khai Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tham dự cuộc họp có ông Lê Văn Lâm - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liênquan: Sở Tài chính, KH&ĐT, GD&ĐT, Y tế, TN&MT, Du lịch, GT-VT, Công an tỉnh, UBND thành phố Vũng Tàu.

 

Description: D:\Nam 2020\Tin bai\Nam\ĐTTM.jpg

Ông Lê Văn Lâm – Giám đốc Sở TT&TT chủ trì cuộc họp

   Trên tinh thần Nghị quyết số 112/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Công văn số 1363/UBND-VP của UBND tỉnh, các thành viên tham dự đã thảo luận, trao đổi, cách thức, quy trình triển khai các nhiệm vụ thực hiện trong Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, một số vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện theo Luật đầu tư công, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP.

       Qua cuộc họp, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai Đề án phát triển Đô thị thông minh, trong đó cần bổ sung kinh phí dự toán và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành văn bản gửi cơ quan, đơn vị góp ý dự thảo quy trình hướng dẫn về quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và dự thảo thành lập Ban Chỉ đạo Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.

Hoài Nam

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3856389
Số người đang truy cập: 10

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển