Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch liên ngành số 34/KHLN-STTTT-SVHTTDL-BĐT ngày 24/10/2013

   Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-STTTT ngày 15/01/2020 Sở Thông tin và Truyền thông về tổng kết thực hiện Kế hoạch liên ngành số 34/KHLN-STTTT-SVHTTDL-BĐT ngày 24/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bưu điện Tỉnh về tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện-Văn hóa xã trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2013-2020.

   Ngày 27/02/2020 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao, Bưu điện Tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch liên ngành số 34/KHLN-STTTT-SVHTTDL-BĐT ngày 24/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bưu điện Tỉnh về tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện-Văn hóa xã trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2013-2020. Tham dự hội nghị có đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo Bưu điện Tỉnh, đại diện các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan Báo, Đài và các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan cùng đến tham dự.

   Tại hội nghị, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông trình bày báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch liên ngành số 34/KHLN-STTTT-SVHTTDL-BĐT ngày 24/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bưu điện Tỉnh về tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện-Văn hóa xã  trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2013-2020. Theo nội dung báo cáo, trong 06 năm qua với sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Bưu điện Tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ, triển khai kịp thời việc luân chuyển, phục vụ, quản lý, sử dụng sách, báo tại các điểm Bưu điện-Văn hóa xã, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, duy trì văn hóa đọc sách, báo và nâng cao đời sống dân trí cho một bộ phận người dân. Kết quả này có thể khẳng định việc xây dựng, duy trì hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện-Văn hóa xã là đúng đắn, phù hợp thực tiễn.

   Bên cạnh các kết quả đạt được nêu trên, còn phát sinh một số tồn tại về công tác luân chuyển, phục vụ, quản lý, sử dụng sách, báo tại các điểm Bưu điện-Văn hóa xã trong thời gian qua như: hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch liên ngành số 34/KHLN-STTTT-SVHTTDL-BĐT ngày 24/10/2013; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, phục vụ sách, báo chưa được triển khai;…

   Cũng trong hội nghị, đại diện Thư viện Tỉnh, Bưu điện Tỉnh, UBND huyện Châu Đức, Sở Thông tin và Truyền thông trình bày báo cáo tham luận và các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị. Qua đó nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị được nêu ra nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác luân chuyển, phục vụ, quản lý, sử dụng sách, báo tại các điểm Bưu điện-Văn hóa xã trong thời gian tới.

   Phát biểu bế mạc hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ như sau: Sở Văn hóa và Thể thao, Bưu điện Tỉnh  tiếp tục phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, ban hành kế hoạch phối hợp quản lý, phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện-Văn hóa xã để thay thế Kế hoạch liên ngành số 34/KHLN-STTTT-SVHTTDL-BĐT ngày 24/10/2013; tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân về vai trò của tủ sách, báo; tăng cường phối hợp, liên kết, thống nhất quản lý, sử dụng sách, báo, tài liệu giữa các ngành như: tư pháp, tuyên giáo, giáo dục và đào tạo,…

                                                                                                                 ĐỨC TOÀN


Văn bản mới Văn bản mới

 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...
 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4519122
Số người đang truy cập: 5

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung