Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Thông tư 17/2019/TT-BTTTT ngày 10/12/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2012/TT-BTTTT

  Ngày 10/12/2019 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số17/2019/TT-BTTTT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 về quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai. Thông tư này có 3 Điều, bao gồm các nội dung: sửa đổi Khoản 1, Khoản 3, bổ sung Khoản 4 Điều 4 nguyên tắc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai; sửa đổi Khoản 1 Điều 5 tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc trong điều kiện bình thường và trước khi có thiên tai; sửa đổi Khoản 2 Điều 6 tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc trong thiên tai; bổ sung trách nhiệm của Cục Viễn thông, Cục Bưu điện Trung ương, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;…

Trạm BTS của Mobifone trên địa bàn thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ

 

   Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/01/2020 và sau 60 ngày kể từ ngày thông tư có hiệu lực, các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, vận hành, khai thác mạng viễn thông dùng riêng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai xây dựng phương án triển khai thông tư này.

   Trên cơ sở các quy định nêu trên, ngày 14/01/2020 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 55/STTTT-VTCNTT triển khai Thông tư số 17/2019/TT-BTTTT ngày 10/12/2019 đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết, tổ chức thực hiện.

(Thông tư số 17/2019/TT-BTTTT ngày 10/12/2019 được đăng tải trên website tại địa chỉ http://mic.gov.vn/vanbanquanly)

                                                                                                                                ĐỨC TOÀN

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4125035
Số người đang truy cập: 14

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung