Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Triển khai kế hoạch kiểm tra chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông, truyền hình trên địa bàn tỉnh năm 2020

   Qua phản ảnh của cử tri trước các kỳ họp Hội đồng nhân dân Tỉnh về tình trạng các tuyến cáp viễn thông và truyền hình đang treo bị chùng, võng gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn cho người dân tham gia giao thông. Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 01/KH-STTTT ngày 30/12/2019 về kiểm tra chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông, truyền hình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp và Quyết định số 12/QĐ-STTTT ngày 05/02/2020 về thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện chỉnh trang, làm gọn mạng cáp viễn thông, truyền hình trên địa bàn Tỉnh năm 2020.

Ông Trương Hữu Chiến- PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Trưởng đoàn kiểm tra) chủ trì cuộc họp

   Ngày 12/02/2020, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì tổ chức cuộc họp nhằm triển khai một số nội dung có liên quan đến công tác kiểm tra thực hiện chỉnh trang, làm gọn mạng cáp viễn thông, truyền hình trên địa bàn tỉnh năm 2020. Thành phần tham dự cuộc họp gồm: lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (Trưởng đoàn kiểm tra), các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 12/QĐ-STTTT ngày 05/02/2020, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp.

  Tại cuộc họp Trưởng đoàn kiểm tra thông báo kế hoạch, lịch kiểm tra và hình thức kiểm tra thực hiện việc chỉnh trang, làm gọn mạng cáp viễn thông, truyền hình trên địa bàn tỉnh năm 2020 và qua ý kiến trao đổi, thảo luận của các thành viên Đoàn kiểm tra và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp tham dự cuộc họp đều thống nhất thực hiện, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì cuộc họp kết luận một số nội dung như sau:

   - Thống nhất lịch kiểm tra việc thực hiện chỉnh trang, làm gọn mạng cáp viễn thông, truyền hình trên địa bàn Tỉnh năm 2020 (Thời gian bắt đầu từ ngày 03/3/2020 đến ngày 30/9/2020).

   - Đề nghị các thành viên đoàn kiểm tra thuộc huyện, thị xã, thành phố rà soát điều chỉnh các tuyến đường ưu tiên kiểm tra đợt 1, cập nhật chiều dài tất cả các tuyến (danh sách các tuyến đường kèm theo) và phân định các tuyến đường để đi kiểm tra thực tế phù hợp với địa bàn quản lý và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông.

   - Hình thức kiểm tra: kiểm tra thực tế đợt 1 và đợt 2, đánh giá tình hình thực hiện chỉnh trang mạng cáp qua các đợt kiểm tra và có giải pháp phù hợp cho việc không chấp hành các quy định.

   - Đề nghị các doanh nghiệp có kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện việc chỉnh trang, làm gọn mạng cáp, tủ, hộp cáp, dây thuê bao và trụ treo cáp theo quy định, đảm bảo mỹ quan đô thị và các tuyến cáp treo vượt đường phải đảm bảo độ cao theo quy định, an toàn cho giao thông (danh sách các tuyến đường kèm theo); phân công cán bộ kỹ thuật tham gia cùng Đoàn kiểm tra trong suốt quá trình kiểm tra (họ và tên, đơn vị công tác, chức vụ, số điện thoại liên hệ) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông.

                                                                                                                                                ĐỨC TOÀN

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3856330
Số người đang truy cập: 11

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển