Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ viễn thông

   Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông như: Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông; Thông tư số 11/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông và các quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.

  Qua rà soát, đối chiếu cơ sở dữ liệu quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp và Cục Viễn thông (mục quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông), hiện nay các doanh nghiệp đã triển khai, thực hiện các quy định hiện hành về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông như: công bố chất lượng dịch vụ, báo cáo chất lượng dịch vụ, tự kiểm tra chất lượng dịch vụ,…Tuy nhiên theo phản ảnh một số cơ quan, cá nhân trong thời gian gần đây chất lượng mạng di động, đường truyền kết nối internet của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xảy ra tình trạng không ổn định (kết nối internet chậm, kết nối không thành công); băng thông, tốc độ cung cấp chưa đúng như công bố; việc niêm yết các bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông tại các điểm giao dịch;….

   Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh, ngày 04/10/2019 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1350/STTTT-VTCNTT gửi đến các doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp, đề nghị tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện các quy định hiện hành về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp mình cung cấp, quản lý, cụ thể: việc niêm yết các bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông tại các điểm giao dịch có thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với khách hàng và các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng của doanh nghiệp; quan trắc chất lượng đường truyền kết nối, tự đo kiểm, kiểm tra, giám sát chất lượng các dịch vụ đang cung cấp;…

ĐỨC TOÀN

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4124374
Số người đang truy cập: 16

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung