Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Tăng cường công tác QLNN về kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng của các doanh nghiệp

          Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông như: Thông tư số 16/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến; Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 về ban hành danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định; Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 về ban hành quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng; Thông tư số 12/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011; Thông tư số 14/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 và Công văn số 510/BTTTT-CVT ngày 13/02/2018 về kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.

          Qua rà soát, đối chiếu cơ sở dữ liệu hạ tầng trạm BTS của các doanh nghiệp viễn thông và Cục Viễn thông (danh sách các trạm gốc điện thoại di động đã được kiểm định), hiện nay các doanh nghiệp viễn thông chưa thực hiện đầy đủ theo quy định hiện hành về kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng do doanh nghiệp mình quản lý như: giấy chứng nhận kiểm định hết hạn, chưa làm thủ tục kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng,..

          Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh, ngày 02/10/2019 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1332/STTTT-VTCNTT gửi đến các doanh nghiệp viễn thông, đề nghị chấp hành các quy định hiện hành về kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng, cụ thể: tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá tình hình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất (số lượng trạm gốc, số lượng trạm gốc được cấp giấy chứng nhận kiểm định, trạm gốc chưa được cấp giấy chứng nhận kiểm định, trạm gốc không thuộc đối tượng bắt buộc kiểm định, trạm gốc đã nộp hồ sơ đề nghị đo kiểm định đến tổ chức kiểm định và đang chờ đo kiểm định,….); việc niêm yết giấy chứng nhận kiểm định, bản công bố;…..               

 

ĐỨC TOÀN

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4125165
Số người đang truy cập: 15

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung