Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Triển khai văn bản về chấn chỉnh việc treo cáp viễn thông trên cột điện chưa đáp ứng các quy định

    Nhằm chấn chỉnh việc treo cáp viễn thông trên cột điện chưa đáp ứng các quy định của pháp luật về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp, ngày 19/8/2019 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1116/STTTT-VTCNTT, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc treo cáp viễn thông trên cột điện theo quy định tại Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND Tỉnh về việc ban hành quy định sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông treo trên cột điện trên địa bàn Tỉnh; lập kế hoạch rà soát, kiểm tra hiện trạng các tuyến cáp viễn thông đang treo trên cột điện và có phương án xử lý, khắc phục dứt điểm tình trạng các tuyến cáp viễn thông đang treo chưa đáp ứng các quy định của pháp luật về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (Trung tâm viễn thông, Trạm viễn thông,..) đóng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, kiểm tra hiện trạng các tuyến cột treo cáp viễn thông, tuyến cáp viễn thông đang treo trên cột điện và lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông của đơn vị mình quản lý và báo cáo về UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai, thực hiện của đơn vị.

    Ngoài ra, để tăng cường công tác phối hợp, quản lý của địa phương đối với các tuyến cáp viễn thông đang treo trên cột điện, ngày 24/7/2019 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1016/STTTT-VTCNTT, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn và điện lực địa phương thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp để xảy ra tình trạng cáp viễn thông đang treo trên cột điện chưa đáp ứng các quy định của pháp luật về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn mình quản lý.

                                                                                                ĐỨC TOÀN

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3693214
Số người đang truy cập: 8

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển