Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Triển khai văn bản quy định về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

    Ngày 09/7/2019 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT về quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thông tư này có 4 Điều và các phụ lục kèm theo, bao gồm: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy; nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

    Thông tư này quy định cụ thể danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, bao gồm: thiết bị đầu cuối viễn thông vô tuyến; thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9Khz đến 400Ghz và có công suất phát từ 60mW trở lên; thiết bị công nghệ thông tin;…

    Trên cơ sở quy định này, ngày 12/8/2019 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1079/STTTT-VTCNTT triển khai đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan biết, tổ chức thực hiện.

(Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/7/2019 được đăng tải trên website tại địa chỉ http://mic.gov.vn/vanbanquanly)

ĐỨC TOÀN

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3693133
Số người đang truy cập: 7

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển