Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Khung tham chiếu Đô thị thông minh

    Thực hiện Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển Đô thị thông minh (phiên bản 1.0); Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND Tỉnh về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phiên bản 1.0; Công văn số 5943/UBND-VP ngày 19/6/2019 của UBND Tỉnh về việc triển khai Quyết định số 829/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

   Được sự chấp thuận của UBND Tỉnh tại Công văn số 7256/UBND-VP ngày 24/7/2019 về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Khung tham chiếu đô thị thông minh theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 983/STTTT-VTCNTT ngày 16/7/2019.

     Sáng ngày 02/8/2019, tại Hội trường C2 – Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Khung tham chiếu Đô thị thông minh. Tham dự Hội nghị có ông Lê Văn Lâm – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Lê Việt Trung – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT – Cục Tin học hóa, Đại diện đơn vị tư vấn xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Công nghệ cao HDT) và cùng đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Lê Văn Lâm – Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại Hội nghị

    Tại hội nghị, đại diện Công ty HDT đã trình bày sơ lược về Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa  Vũng Tàu, phiên bản 1.0 bao gồm các thành phần chính như cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến, cổng thanh toán điện tử, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trục liên thông kết nối, chia sẽ quy mô cấp tỉnh (LGSP)…Ngoài ra triển khai một số nội dung về mô tả kiến trúc thành phần như Kiến trúc nghiệp vụ; Kiến trúc ứng dụng; Kiến trúc thông tin, dữ liệu; Kiến trúc công nghệ; Kiến trúc an toàn và an ninh thông tin và các tiêu chuẩn công nghệ thông tin áp dụng cho Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện Công ty HDT trình bày Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

    Tiếp theo chương trình Hội nghị, đại diện Cục Tin học hóa trình bày nội dung Khung tham chiếu ICT phát triển Đô thị thông minh, phiên bản 1.0. Trên cơ sở Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019 về Khung tham chiếu ICT phát triển Đô thị thông minh, phiên bản 1.0. Đây là cơ sở, định hướng về xây dựng Đô thị thông minh nói chung cũng như xây dựng hệ sinh thái ICT cho Đô thị thông minh nói riêng cho các mô hình xây dựng Đô thị thông minh hiện nay. Quan điểm và mục tiêu xây dựng Đô thị thông minh của tỉnh là lấy người dân làm trung tâm, xây dựng chính quyền phục vụ; phát triển dịch vụ Đô thị thông minh trên nền tảng Chính quyền điện tử. Ngoài ra, phải chú trọng áp dụng các công nghệ ICT phù hợp với Đô thị thông minh như Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud Computing), phân tích dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và có khả năng tương thích với nhiều nền tảng, tận dụng, tối ưu cơ sở hạ tầng ICT sẵn có; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin năng lực ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin, đặc biệt là hạ tầng thông tin trọng yếu, bảo vệ thông tin của người dân…

Đại diện Cục Tin học hóa trình bày Khung tham chiếu ICT phát triển Đô thị thông minh

     Qua hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông mong muốn các cơ quan, đơn vị, hiểu rõ hơn về Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh cũng như các nội dung về xây dựng hệ sinh thái ICT cho Đô thị thông minh, từ đó xây dựng các kế hoạch, đề án phải bám sát chủ trương, định hướng của tỉnh gắn liền với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cùng chung tay xây dựng thành công Chính quyền điện tử cũng như từng bước xây dựng hệ sinh thái ICT phục vụ Đô thị thông minh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.

                                                                                    Hoài Nam

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...
 • 01/2019/TT-BTTTT (05.03.2019)
  Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và...
 • 06/2018/QĐ-UBND (02.02.2018)
  Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn...
 • 31/2017/TT-BTTTT (15.11.2017)
  QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2990398
Số người đang truy cập: 32

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển