Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Thống nhất phân định chức năng, nhiệm vụ của Tổ giúp việc và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

   Thực hiện Công văn số 103/BCĐ-VP ngày 25/7/2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh về việc dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền tử và thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, trong đó giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có thành viên dự kiến tham gia Tổ giúp việc, thống nhất phân định chức năng, nhiệm vụ của Tổ giúp việc và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử theo đúng quy định.

   Sáng ngày 06/8/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì cuộc họp để nghe các Thành viên được cơ quan, đơn vị cử tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh tham gia đóng góp ý kiến về chức năng, nhiệm vụ của Tổ giúp việc và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử trong dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và dự thảo Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh. Tham dự cuộc họp có ông Lê Việt Trung - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng đại diện các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND Tỉnh, các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công an Tỉnh, VNPT Bà Rịa – Vũng Tàu, Viettel Bà Rịa – Vũng Tàu, Bưu điện tỉnh.

Description: D:\Nam 2019\Tin bai\anh hop BCD\anh hop BCD -1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tại cuộc họp, các Thành viên tham dự đã thảo luận, trao đổi, góp ý chức năng, nhiệm vụ của Tổ giúp việc và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử trong dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và dự thảo Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh.

   Qua cuộc họp, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và dự thảo Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh và trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.

                                                                                                                                 Hoài Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...
 • 01/2019/TT-BTTTT (05.03.2019)
  Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và...
 • 06/2018/QĐ-UBND (02.02.2018)
  Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn...
 • 31/2017/TT-BTTTT (15.11.2017)
  QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2990018
Số người đang truy cập: 19

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển