Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Tăng cường kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp chưa chấp hành các quy định của pháp luật

   Qua các đợt thanh tra, kiểm tra trong năm 2018, năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc chấp hành các quy định của pháp luật lắp đặt, chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn Tỉnh của các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp và qua phản ảnh của cử tri trước các kỳ họp Hội đồng nhân dân Tỉnh cho thấy, nhiều doanh nghiệp chưa chấp hành các quy định của pháp luật về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn Tỉnh, đặc biệt là các tuyến cáp viễn thông đang treo bị chùng, võng ảnh hưởng đến an toàn cho người dân tham gia giao thông, mỹ quan đô thị.

   Tăng cường kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp chưa chấp hành các quy định của pháp luật về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn Tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành các công văn số 1016/STTTT-VTCNTT ngày 24/7/2019, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật đến các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn mình quản lý nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, nội dung thông tin, tuyên truyền tập trung vào các quy định như: điều kiện sử dụng chung cột điện, yêu cầu treo cáp viễn thông trên cột điện, trách nhiệm của đơn vị sử dụng chung cột điện, chế tài xử phạt vi phạm hành chính,...theo quy chuẩn quốc gia QCVN 33:2011/BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ; phối hợp cùng Điện lực các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng cáp viễn thông đang treo bị chùng, võng ảnh hưởng đến an toàn cho người dân tham gia giao thông, mỹ quan đô thị;…..Kịp thời phản ảnh về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, xem xét phối hợp giải quyết./.

                                                                                                          ĐỨC TOÀN

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3856410
Số người đang truy cập: 8

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển