Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Hội nghị sơ kết 10 năm triển khai Kế hoạch phối hợp liên ngành số 157/KHLN/TTTT CA-QS ngày 02/6/2008

    Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-STTTT ngày 02/5/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về sơ kết 10 năm triển khai Kế hoạch phối hợp liên ngành số 157/KHLN/TTTT-CA-QS ngày 02/6/2008 về thực hiện Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND ngày 08/3/2008 của UBND Tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet trên địa bàn Tỉnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Trương Hữu Chiến- Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu khai mạc hội nghị

   Ngày 30/7/2019 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Công an Tỉnh, BCH Quân sự Tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm triển khai Kế hoạch phối hợp liên ngành số 157/KHLN/TTTT-CA-QS ngày 02/6/2008 về thực hiện Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND ngày 08/3/2008 của UBND Tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet trên địa bàn Tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an Tỉnh, BCH Quân sự Tỉnh, đại diện các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan Báo, Đài và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp cùng đến tham dự.

    Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trình bày báo cáo sơ kết 10 năm triển khai Kế hoạch phối hợp liên ngành số 157/KHLN/TTTT-CA-QS ngày 02/6/2008 về thực hiện Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND ngày 08/3/2008 của UBND Tỉnh. Theo nội dung báo cáo, trong 10 năm qua với sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo ba ngành Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Tỉnh, BCH Quân sự Tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp bưu chính, viễn thông triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, bọn tội phạm lợi dụng hạ tầng bưu chính, viễn thông, internet, công nghệ thông tin để hoạt động, góp phần bảo vệ an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong mọi tình huống.

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet trên địa bàn Tỉnh trong thời gian qua phát sinh một số tồn tại chủ yếu như: công tác kiểm tra, giám sát hạ tầng bưu chính, viễn thông của các doanh nghiệp còn hạn chế, nhất là các doanh nghiệp mới tham gia vào hoạt động lĩnh vực bưu chính, viễn thông chưa thường xuyên; còn xảy ra các trường hợp khiếu nại của người dân về sóng điện từ của trạm BTS; chưa làm thủ tục xác nhận hoạt động bưu chính;….

    Cũng trong hội nghị, đại diện Công an Tỉnh, BCH Quân sự Tỉnh, UBND huyện Châu Đức, Sở Thông tin và Truyền thông, Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu, Bưu điện Tỉnh trình bày báo cáo tham luận và các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị. Qua đó nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị được nêu ra nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet.

      Phát biểu bế mạc hội nghị, nhằm phát huy các kết quả đạt được và khắc phục các tồn tại trong thời gian tới, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị  các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục tham mưu UBND Tỉnh sửa đổi, bổ sung, xây dựng, ban hành các quy định về quản lý bưu chính, viễn thông, internet, công nghệ thông tin trên địa bàn Tỉnh nhằm đảm bảo phù hợp quy định hiện hành và phù hợp yêu cầu quản lý trong tình hình hiện nay; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, internet, công nghệ thông tin để các quy định của pháp luật đi sâu vào cuộc sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;...

ĐỨC TOÀN

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3856248
Số người đang truy cập: 11

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển