Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với Ban Công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia về triển khai IPv6

    Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm việc với Ban Công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia về triển khai IPv6 trong mạng lưới, ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thực hiện Công văn số 6874/UBND-VP ngày 12/7/2019 của UBND Tỉnh về tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước.

   Nhằm tăng cường triển khai IPv6 trong mạng lưới, dịch vụ của cơ quan nhà nước, ngày 23/07/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã làm việc với Trung tâm Internet Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (VNNIC) để tìm hiểu, trao đổi từ đó tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng kế hoạch chuyển đổi, sử dụng IPv6 trong mạng lưới, dịch vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Trong buổi làm việc, VNNIC đã cung cấp thông tin về các quy định pháp lý về yêu cầu chuyển đổi IPv6 trong khối cơ quan Nhà nước, bao gồm việc đảm bảo hỗ trợ tiêu chuẩn IPv6 trong việc đầu tư, mua sắm các thiết bị mới, thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin; kết nối liên mạng LAN/WAN qua IPv6; đảm bảo cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hỗ trợ IPv6 phù hợp với lộ trình Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. Đồng thời, hướng dẫn, tư vấn một số nội dung về giải pháp, cách thức xây dựng kế hoạch, lộ trình chuyển đổi sang IPv6 (gồm 3 giai đoạn, 10 bước).

    Tại buổi làm việc này, Sở TT&TT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng khái quát hiện trạng hạ tầng thiết bị CNTT của tỉnh, các văn bản pháp lý và công tác chuẩn bị cho việc triển khai IPv6 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Tỉnh.

     Sau buổi làm việc, Sở TT&TT phối hợp VNNIC tham mưu UBND Tỉnh xây dựng kế hoạch chuyển đổi IPv6 trong mạng lưới, dịch vụ của cơ quan nhà nước, bao gồm: trung tâm tích hợp dữ liệu, cổng thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, kết nối liên mạng, kết nối Internet, các ứng dụng nội bộ, các dịch vụ thuê ngoài và các dịch vụ liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu của tỉnh với quốc gia ...

                                                                                             XUÂN LẬP

 

 

 

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3693185
Số người đang truy cập: 8

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển