Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019

     Nhằm đánh giá tình hình triển khai, thực hiện công tác PCTT&TKCN tại các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp; làm cơ sở để các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PCTT&TKCN góp phần phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 27/KH-STTTT ngày 08/5/2019 về kiểm tra công tác PCTT&TKCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019 và Quyết định số 37/QĐ-STTTT ngày 17/5/2019 về thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác PCTT&TKCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019. Từ ngày 28/5/2019 đến ngày 04/6/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm tra, giám sát công tác PCTT&TKCN tại Ban chỉ huy PCTT&TKCN của các doanh nghiệp.

    Qua kiểm tra, giám sát công tác PCTT&TKCN, các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, giám sát (báo cáo, cung cấp các tài liệu có liên quan, phối hợp kiểm tra thực tế) và thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án PCTT&TKCN,kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên BCH PCLB&TKCN của doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc; xây dựng, triển khai kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng nhà trạm, cột ăngten, thiết bị, phòng máy, mạng ngoại vi, nguồn điện, hệ thống chống sét; rà soát, khắc phục các tồn tại có nguy cơ gây mất an toàn mạng lưới (các tuyến cáp không đủ độ cao, trùng, cống bể, trụ treo cáp không đảm bảo an toàn), thu hồi, hoán chuyển các tuyến cáp đồng không còn nhu cầu sử dụng để giảm tải cho các tuyến cột treo cáp; thực hiện ngầm hóa, nâng cấp các tuyến truyền dẫn;….

   Tuy nhiên để nâng cao hiệu quả công tác PCTT&TKCN trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, hiệu quả một số nội dung như: phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, thành viên; thường xuyên kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án PCTT&TKCN của ngành mình để chủ động phòng chống, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, hiệu quả; tổ chức diễn tập phương án PCTT&TKCN của ngành mình; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác PCTT&TKCN kịp thời, hiệu quả.

ĐỨC TOÀN

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...
 • 01/2019/TT-BTTTT (05.03.2019)
  Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và...
 • 06/2018/QĐ-UBND (02.02.2018)
  Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn...
 • 31/2017/TT-BTTTT (15.11.2017)
  QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3399994
Số người đang truy cập: 4

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển