Thanh tra Thanh tra

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về lắp đặt và chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

       Thực hiện Quyết định số 156/QĐ-STTTT ngày 26/12/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông, về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019; Quyết định số 48/QĐ-STTTT ngày 27/5/2019, về việc thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về lắp đặt và chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019. 

      Thanh tra Sở lập kế hoạch tiến hành thanh tra các đơn vị viễn thông, truyền hình cáp có các tuyến cáp treo , Nhằm đánh giá tình hình triển khai và thực hiện Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc ban hành quy định sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông treo cột điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;   Đánh giá tình hình triển khai thực hiện của các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trong việc phối hợp với Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện chỉnh trang, gắn gong, cùm, căng gọn, bó buộc cáp viễn thông, cáp truyền hình treo trên cột điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

    Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.

                                                                                                                                             VĂN LÊ


Văn bản mới Văn bản mới

 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...
 • 01/2019/TT-BTTTT (05.03.2019)
  Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và...
 • 06/2018/QĐ-UBND (02.02.2018)
  Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn...
 • 31/2017/TT-BTTTT (15.11.2017)
  QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2632124
Số người đang truy cập: 28

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật