Tin hoạt động lãnh đạo Sở Tin hoạt động lãnh đạo Sở

Hội nghị tổng kết công tác Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

     Chiều ngày 24/01/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành Thông tin và Truyền thông năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

       Đồng chí Trần Đình Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển và ứng dụng  công nghệ thông tin tỉnh ( Ban Chỉ đạo 774) đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Võ Văn Nam-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Tỉnh; Đồng chí Đặng Thị Bích Vân-Phó Trưởng Đại diện Phía Nam Bộ TT&TT  tham dự Hội nghị ; Tham dự Hội nghị còn có đại diện các doanh nghiệp bưu chính viễn thông và truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh, phòng Văn hóa-Thông tin, Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố  đại diện cơ quan thông tấn báo chí, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh; Ban Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở và đơn vị trực thuộc cùng tham dự.

Toàn  cảnh Hội nghị 

      Năm 2018, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực cơ bản hoàn thành, công tác quản lý Nhà nước về Thông tin và Truyền thông của tỉnh được tăng cường. So với năm 2017, nhiều chỉ tiêu phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2018 có chuyển biến tích cực. Hạ tầng thông tin ngày càng hiện đại, đồng bộ, mở rộng về khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; CNTT được ứng dụng hiệu quả, thúc đẩy cải cách hành chính; Thông tin, Báo chí, xuất bản hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

      Nhìn chung trong năm 2018 được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2018 Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành tại địa phương. 

      Các cơ quan báo chí - truyền thông của tỉnh đã bám sát định hướng, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo và quản lý của nhà nước về báo chí, phản ánh kịp thời, cập nhật tin tức thời sự nổi bật. Thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh, đa dạng hóa hình thức, phương thức thông tin, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, văn hóa truyền thống tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.. Lĩnh vực xuất bản trên địa bàn ổn định, cơ sở in, cơ sở phát hành đã thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong lĩnh vực in, phát hành thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin trung thực, khách quan, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; đáp ứng nhu cầu thông tin và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, định hướng dư luận xã hội theo chiều hướng tích cực, góp phần quan trọng trong việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước và địa phương. 

     Hoạt động viễn thông sở tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2025 của doanh nghiệp viễn thông. Dịch vụ bưu chính, chuyển phát được cung cấp đa dạng, đảm bảo ổn định quy mô hoạt động và cung cấp các dịch vụ, đáp ứng tốt yêu cầu và nhu cầu của tổ chức, công dân, được duy trì, phát triển, mang lại nhiều lợi ích, phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sự hưởng thụ của người dân; phục vụ các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thông tin phục vụ các dịp lễ, tết, phòng chống lụt bão,... 

    Công tác phát triển, ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn thông tin của tỉnh ngày càng được đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành trong cơ quan nhà nước, thúc đẩy cải cách hành chính, kết quả được phản ánh qua các chỉ số xếp hạng của tỉnh: Xếp hạng ICT Index của tỉnh năm 2018 xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố (tăng 02 bậc so với năm 2017) .

      Năm 2018  Sơ tổ chức, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các Phòng chuyên môn thuộc sở , hoàn thành hợp nhất từ 6 phòng chuyên môn còn 4 phòng. Tổ chức thành công Hội thao truyền thống ngành thông tin và truyền thông khu vực phía Nam lần thứ XI tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

      Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin và truyền thông còn một số tồn tại cần khắc phục như: Các phần mềm ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa khai thác, sử dụng một cách hiệu quả, triệt để, dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 tuy đã có cải thiện so với năm 2017, song số lượng hồ sơ đăng ký trực tuyến chưa nhiều; Nguồn nhân lực công nghệ thông tin có chuyên môn cao trong các cơ quan, đơn vị chất lượng còn hạn chế nhất là thiếu cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin có trình độ, chuyên môn kỹ thuật cao; Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thông tin truyền thông của các tổ chức, cá nhân còn hạn chế; một số cơ sở kinh doanh còn tái phạm mặc dù đã được kiểm tra, nhắc nhở. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông còn hạn chế, nhất là tuyên truyền phố biến về hoạt động in, photocopy, phát hành xuất bản phẩm; công tác kiểm tra của phòng Văn hóa - Thông tin một số địa phương hiệu quả chưa cao.

     Bên cạnh đó, công tác thông tin và truyền thông của tỉnh còn gặp một số khó khăn: Công tác báo cáo thống kê của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông vẫn chưa đầy đủ, chưa kịp thời, nhiều báo cáo mang nặng tính hình thức, chưa đúng nội dung. Gây khó khăn trong việc tổng hợp các số liệu phục vụ công tác thống kê, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; Quản lý hoạt động sản xuất kinh doạnh của một số doanh nghiệp viễn thông còn xuất hiện một số tồn tại như: hạ tầng trạm BTS phát triển mới chưa được kiểm định đầy đủ, chất lượng dịch vụ, hiện tượng tin nhắn rác chưa được xử lý triệt để; Các hành vi vi phạm trên mạng xã hội ngày càng tinh vi, với hình thức thay đổi liên tục, khó phát hiện; Nguồn nhân lực an toàn thông tin hiện nay còn thiếu. Nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực hiện kiểm tra, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn thông tin dẫn đến không phát hiện ra những nguy cơ, lỗ hổng, mã độc tiềm ẩn sẵn trong hệ thống từ trước.

      Năm 2019, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực:

      Triển khai hoạt động công tác thông tin đối ngoại: Thực hiện ấn phẩm thông tin đối ngoại; Thực hiện biên tập, in ấn tập gấp tuyên truyền biển đảo; tập huấn công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại ở khu vực biển, đảo; Thực hiện tuyên truyền thông tin đối ngoại trên kênh truyền hình quốc tế (VTV4 và VTC 10);  Tham mưu thực hiện tốt việc đưa thông tin về cơ sở theo văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

      Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Huy động mọi nguồn lực để xây dựng hạ tầng viễn thông thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phát triển, nâng cấp hệ thống cột ăng ten, tuyến cáp vùng biển, đảm bảo an toàn thông tin liên lạc, chú trọng công tác quản lý và kiểm tra, bảo dưỡng hạ tầng viễn thông. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc triển khai mô hình trạm BTS thân thiện với môi trường của các doanh nghiệp viễn thông di động trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, thúc đẩy việc CCHC. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất hạ tầng Trung tâm dữ liệu theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp phục vụ cho việc lưu trữ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và cung cấp các dịch vụ về Công nghệ thông tin cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn Tỉnh , đảm bảo đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh và  hiện đại hóa nền hành chính.

      Phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT: Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; Xây dựng đề án Đô thị thông minh; Nâng  cấp, củng cố hệ thống mạng nội bộ của tỉnh theo hướng tập trung; Đào tạo nâng cao kiến thức về an ninh, an toàn thông tin và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức viên chức làm công tác CNTT; Nâng cấp phần mềm quản lý và điều hành văn bản theo hướng tập trung, đảm bảo liên thông 4 cấp; Nâng cấp phần mềm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa tập trung cấp tỉnh (giai đoạn 2) và tại UBND cấp huyện, cấp xã, thực hiện liên thông 03 cấp (Tỉnh-Huyện-Xã); Hoàn thành công tác triển khai giải pháp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cấp tỉnh, huyện, xã

      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Đình Khoa – Phó Chủ Tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của ngành thông tin và truyền thông đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong năm 2018. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ Tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và truyền thông cần đưa ra được những đánh giá đúng về tình hình, trong năm 2019, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có một số dấu mốc, sự kiện lớn trong phát triển kinh tế xã hội, đòi hỏi vai trò của công tác thông tin tuyên truyền trong việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngành Thông tin và Truyền thông cần phải dự đoán được sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay. Đồng chí yêu cầu toàn ngành cần phát huy cao các kết quả đã đạt được, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh phát triển ngành Thông tin và Truyền thông trong thời gian tới.

Đ/c Trần Đình Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh,

Trưởng Ban chỉ đạo 774 của Tỉnh  phát biểu tại hội nghị

      Tại Hội nghị , thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Trần Đình Khoa trao tặng Huân Chương lao động hạng Nhì cho đồng chí Lê Văn Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông. Ghi nhận và biểu dương thành tích các tập thể, cá nhân của Sở có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và  nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp ngành thông tin truyền thông đã được tặng giấy khen của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông .

          

     Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp ngành thông tin truyền thông nhận giấy khen 

          Cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp ngành thông tin truyền thông nhận giấy khen 

       Cũng tại hội nghị này, đồng chí Trần Thị Xuân Thảo, Chủ tịch Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đã phát động thi đua ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019.

 Đ/c Trần Thị Xuân Thảo, Chủ Tịch Công đoàn Sở TT&TT phát động  phong trào thi đua khen thưởng 

Xuân Hương

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4246453
Số người đang truy cập: 9

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung