Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Hội nghị Sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 11/2013/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị thu, phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Lê Văn Lâm- Phó giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh BR-VT phát biểu khai mạc Hội nghị

     Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND Tỉnh về sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 11/2013/CT-UBND ngày 02/4/2013 của UBND Tỉnh về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị thu, phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

      Ngày 11/7/2018 Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 11/2013/CT-UBND ngày 02/4/2013 của UBND Tỉnh về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị thu, phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2, đại diện BCH Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Công an Tỉnh, BCH Quân sự Tỉnh, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan Tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan Báo, Đài và các doanh nghiệp có liên quan cùng đến tham dự.

      Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trình bày báo cáo sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 11/2013/CT-UBND ngày 02/4/2013 của UBND Tỉnh về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị thu, phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn Tỉnh. Theo nội dung báo cáo, qua 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị, nhiều nội dung quan trọng được triển khai kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn Tỉnh như: hoàn thành việc chuyển đổi thiết bị các đài truyền thanh không dây xã, phường, thị trấn hoạt động dải tần số (87-108)Mhz, (235-273)Mhz sang dải tần số (54-68)Mhz theo quy định hiện hành về quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020; xử lý, khắc phục các đài truyền thanh không dây xã, phường, thị trấn đang hoạt động dải tần số (54-68)Mhz chưa đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật QCVN 70:2013/BTTTT, QCVN 47:2015/BTTTT; triển khai đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn Tỉnh (công tác thông tin, tuyên truyền, lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn quốc gia,...);...Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị phát sinh một số tồn tại cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp như: công tác quản lý tần số vô tuyến điện trong các khu công nghiệp, nhiều thiết bị sử dụng tần số vô tuyến điện đang lưu thông trên thị trường chưa đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật,...

     Cũng trong Hội nghị, đại diện BCH Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Công an Tỉnh, UBND huyện Châu Đức, Đài thông tin duyên hải Vũng Tàu trình bày báo cáo tham luận và các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị. Qua đó nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị được nêu ra nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý tần số vô tuyến điện, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh,...

     Phát biểu bế mạc Hội nghị, nhằm phát huy các kết quả đạt được và khắc phục các tồn tại trong thời gian tới, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị  các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan tiếp tục tham mưu UBND Tỉnh sửa đổi, bổ sung, xây dựng, ban hành các quy định về quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn Tỉnh nhằm đảm bảo phù hợp quy định hiện hành và phù hợp yêu cầu quản lý trong thực tiễn; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thiết bị đang lưu thông trên thị trường chưa thực hiện kiểm định, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, gây can nhiễu có hại đến các đài vô tuyến điện khác;...

ĐỨC TOÀN

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...
 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4918864
Số người đang truy cập: 6

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung