Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM

                            

Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

về quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM

 

Ngày 07/12/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT về quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM.

Thông tư này có 8 điều và 5 phụ lục kèm theo, bao gồm: cơ sở pháp lý; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc phân bổ kênh tần số; quy định về phân kênh, phân bổ kênh tần số phát thanh FM; quy định về ấn định và sử dụng tần số vô tuyến điện; bổ sung kênh tần số đối với trường hợp đặc biệt; điều khoản chuyển tiếp; tổ chức thực hiện; điều khoản thi hành.

Theo đó, Thông tư quy định cụ thể việc áp dụng đối với các tổ chức, đơn vị tham gia quản lý, sử dụng kênh tần số phát thanh FM; việc bố trí, điều kiện sử dụng kênh tần số cho phát thanh FM băng tần 87-108 MHz và các đài truyền thanh không dây, các đài phát lại phát thanh FM;…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/01/2018 và thay thế Thông tư số 04/2013/TT-BTTTT ngày 23/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời được đăng tải trên Website tại địa chỉ http://www.mic.gov.vn.

Phòng BCVT

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 01/2019/TT-BTTTT (05.03.2019)
  Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và...
 • 06/2018/QĐ-UBND (02.02.2018)
  Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn...
 • 31/2017/TT-BTTTT (15.11.2017)
  QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN
 • 20/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng...
 • 1421/QĐ-BTTTT (31.08.2017)
  Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1768461
Số người đang truy cập: 6

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật