Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Thẩm định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2025 của tổng công ty Mobifone.

THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2025 CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIPHONE

 

      Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương.

     Sáng ngày 23/01/2018, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ông Lê Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở chủ trì, tổ chức cuộc họp đóng góp ý kiến nhằm thống nhất các nội dung có liên quan đến thẩm định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2025 của Tổng công ty viễn thông Mobifone.

Quang cảnh buổi họp

    Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp Tỉnh, BCH Quân sự Tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố và đại diện lãnh đạo Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Nam.

   Đại diện Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Nam trình bày các nội dung có liên quan đến hồ sơ đề nghị phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2025 của Tổng công ty viễn thông Mobifone, bao gồm:  Tờ trình đề nghị phê duyệt, Kế hoạch thực hiện, bản đồ hiện trạng và bản đồ Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2025, bảng tổng hợp ý kiến phản hồi của doanh nghiệp.

    Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp và qua báo cáo kết quả rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt Quy hoạch của doanh nghiệp, Tổng công ty viễn thông Mobifone tiếp tục điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh nội dung hồ sơ đề nghị phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2025 của doanh nghiệp gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp.

  Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên tham dự cũng thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu đề xuất UBND Tỉnh phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2025 của Tổng công ty viễn thông Mobifone.

                                                                                                                                       Phòng BCVT


Văn bản mới Văn bản mới

 • 06/2018/QĐ-UBND (02.02.2018)
  Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn...
 • 31/2017/TT-BTTTT (15.11.2017)
  QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN
 • 19/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành...
 • 20/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng...
 • 1421/QĐ-BTTTT (31.08.2017)
  Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1581098
Số người đang truy cập: 9

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật