Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Triển khai Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2017

                                               

Triển khai Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2017

 

Doanh nghiệp viễn thông đang gia cố hệ thống ăngten, feeder và thiết bị truyền dẫn viba

     Ngày 19/9/2017 UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 2658/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2017. Kế hoạch này bao gồm các nội dung như: mục đích, yêu cầu; các biện pháp ứng phó với các loại hình thiên tai (lũ cục bộ, triều cường, bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, nắng nóng, hạn hán, sạt lở đất, sét đánh, lốc xoáy); phân công trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

      Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 1070/STTTT-BCVT ngày 09/10/2017 gửi đến các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đề nghị thực hiện tốt công tác bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt trong mọi tình huống nhằm phục vụ công tác chỉ huy, điều hành PCTT&TKCN trên địa bàn Tỉnh; tăng cường trang bị hệ thống thông tin liên lạc tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, tiếp tục thực hiện kiên cố nhà trạm, phòng máy, ngầm hóa mạng ngoại vi, tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thiết bị, mạng lưới viễn thông, nâng cao chất lượng vùng phủ sóng mạng thông tin di động; thường xuyên kiểm tra, chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, phương tiện nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối việc chuyển phát các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác PCTT&TKCN của các cơ quan Đảng, Nhà nước tránh trường hợp bị hư hỏng, thất lạc,...

                                                                                                                        ĐỨC TOÀN

 

 

 

 

         

 


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT