Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Thảo luận việc triển khai trạm thu phát sóng di động thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Tập đoàn viễn thông Quân đội.

     Thực hiện công văn số 8935/UBND –VP ngày 19/09/2017 của UBND Tỉnh về việc triển khai trạm BTS thân thiện môi trường của Viettel trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 03/10/2017 tại Sở Thông tin và Truyền thông, Ông Lê Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở chủ trì, tổ chức cuộc họp nhằm thống nhất các nội dung có liên quan đến việc triển khai trạm thu phát sóng di động (BTS) thân thiện  môi trường của Viettel trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quang cảnh buổi họp

 

           Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý các khu công nghiệpTỉnh, Ban quản lý Trung tâm hành chính-Chính trị Tỉnh, UBND các huyện Tân Thành, Châu Đức, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, thành phố Vũng Tàu và lãnh đạo Viettel BRVT.

                                       

            Đại diện lãnh đạo Viettel  Bà Rịa-Vũng Tàu trình bày các nội dung có liên quan đến việc triển khai trạm BTS thân thiện môi trường bao gồm: Đề án triển khai trạm BTS thân thiện môi trường kết hợp điểm thông tin đa năng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Dự án mở rộng mạng thông tin di động Viettel, triển khai các trạm BTS thân thiện mội trường tại khu vực các tỉnh: Nam Định, Thái Nguyên, Thái Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Quảng Bình…

      Thảo luận tại cuộc họp, qua các ý kiến tham gia đóng góp của các thành viên tham dự thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu đề xuất UBND Tỉnh đồng ý chủ trương cho phép Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai lắp lặt trạm BTS thân thiện môi trường thí điểm 3 trạm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể: Thành phố Vũng Tàu, huyện Tân Thành và Trung tâm hành chính-Chính trị Tỉnh nhằm phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc tại các vùng lõm trên địa bàn.

       Doanh nghiệp Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu có trách nhiệm liên hệ với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan để thỏa thuận vị trí cụ thể, lập hồ sơ  trình các cơ quan liên quan xem xét thống nhất địa điểm trước khi phối hợp cùng các Sở, ban, ngành khảo sát, thẩm định.

      Trên cơ sở triển khai lắp đặt trạm BTS thân thiện môi trường kết hợp điểm thông tin đa năng, doanh nghiệp Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu phải tuân thủ Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông của Tỉnh, tạo điều kiện cho các nhà mạng khác dùng chung hạ tầng viễn thông tại các điểm BTS.

                                                                                                                            Phòng BCVT


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT