Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.

       Ngày 23/6/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013.

      Thông tư này gồm 2 điều, quy định chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 7, khoản 2, điều 18 và bổ sung, thay thế một số phụ lục của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT. Theo đó, bổ sung các phụ lục số XII, XIII, đồng thời thay thế các phụ lục số V, VI, VII, IX, X, XI của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT bằng các phụ lục số V, VI, VII, IX, X, XI tương ứng theo phụ lục của Thông tư số 11/2017/TT-BTTTT.

      Thông tư số 11/2017/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2017 và được đăng tải trên Website tại địa chỉ http://www.mic.gov.vn.

                                                                                                                    Phòng BCVT


Văn bản mới Văn bản mới

 • 06/2018/QĐ-UBND (02.02.2018)
  Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn...
 • 31/2017/TT-BTTTT (15.11.2017)
  QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN
 • 19/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành...
 • 20/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng...
 • 1421/QĐ-BTTTT (31.08.2017)
  Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1532354
Số người đang truy cập: 5

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật