Tin trong tỉnh (CM cũ không sử dụng) Tin trong tỉnh (CM cũ không sử dụng)

Thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

      Ngày 11/5/2017, Tỉnh  ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 412-QĐ/TU về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

     Theo đó, Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh gồm 35 thành viên, trong đó đồng chí Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban;  Ông Đặng Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban thường trực; các Ông  Nguyễn văn Chinh, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy ; Ông Trương Thanh phong, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ;  Ông Lê Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở TT&TT làm Phó Trưởng Ban; Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có 05 Ủy viên thường trực và 25 thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

          Ban Chỉ đạo có 03 nhiệm vụ chính: (1) Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương và giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; (2) Giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẩn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thuộc tỉnh trong việc thực hiện quy hoạch phát triển, kế hoạch ứng dụng CNTT của tỉnh giai đoạn 2016-2020, đảm bảo phù hợp với khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh cũng như khung Chính phủ điện tử;(3) Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ./.

                                                                                                                                      Trà Quế


Văn bản mới Văn bản mới

 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...
 • 01/2019/TT-BTTTT (05.03.2019)
  Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và...
 • 06/2018/QĐ-UBND (02.02.2018)
  Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn...
 • 31/2017/TT-BTTTT (15.11.2017)
  QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2134730
Số người đang truy cập: 10

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật