Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Mở rộng thêm số điện thoại Đường dây nóng để tiếp nhận thông tin của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đến Lãnh đạo Tỉnh

         Thực hiện công văn số 2205/CV-TU ngày 27/3/2017 của Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu về việc công bố số điện thoại đường dây nóng của lãnh đão Tỉnh tiếp nhận thông tin của các Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn Tỉnh.

        Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, đồng bộ và có hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng về hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đến Lãnh đạo Tỉnh, đồng thời tạo điều kiện để các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành phố, các xã phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh nắm bắt các quy trình trong việc vận hành hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo Tỉnh, hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định, quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

           Ngày 14, 18, 20, 21/4/2017, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND Tỉnh, Sở Nội vụ và Viễn thông Tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về đường dây nóng của Lãnh đạo Tỉnh. Hội nghị được tổ chức tại 4 điểm; Trung tâm hội nghị Tỉnh, thành phố Vũng Tàu, huyện Đất Đỏ và huyện Tân Thành, với sự tham gia của hơn 300 đồng chí đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức  phụ trách xử lý, tiếp nhận thông tin đường dây nóng của lãnh đạo Tỉnh của các đơn vị Sở, ban, ngành, UBND các phường, xã, thị trấn trên địa bàn Tỉnh. Tại Hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các văn bản, giới thiệu về mô hình hệ thống và các nội dung có liên quan trong quá trình vận hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Viễn thông Tỉnh hướng dẫn thao tác trên phần mềm vận hành về tiếp nhận, chuyển và xử lý thông tin trên hệ thống đường dây nóng của Lãnh đạo Tỉnh nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm bắt các quy trình trong việc vận hành hệ thống và thực hiện đúng các quy định, quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua đường dây nóng của lãnh đạo Tỉnh.

·         - Người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể gọi điện thoại, nhắn tin hoặc gửi thư điện tử (E-mail)   đến Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

     + Số điện thoại Đường dây nóng: 088.8800.247.

    + Email Đường dây nóng: duongdaynong@baria-vungtau.gov.vn.

         - Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế gọi đến số điện thoại hoặc nhắn tin đến số Đường dây nóng  là : 088.8801.247.

 

Phòng BCVT


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT