Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Quản lý phát triển trạm thu phát sóng di động (BTS) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 

          Thực hiện công văn số 212/BTTTT-KHCN ngày 20/01/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phổ biến thông tin liên quan đến việc quản lý phát triển các trạm BTS ở Việt Nam. Nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng, đồng bộ và có hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng về các trạm BTS đảm bảo an toàn bức xạ điện từ trường theo quy định, ngày 07/02/2017 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 76/STTT-BCVT về việc đề nghị các cơ quan Báo, Đài, UBND các huyện, thành phố bố trí thời lượng phù hợp và sử dụng tài liệu về quản lý phát triển các trạm BTS ở Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp để đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trước khi đưa vào lắp đặt, sử dụng trạm BTS phải đảm bảo tuân thủ các quy định tại quy chuẩn Việt Nam QCVN 8:2010/BTTTT về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng, Thông tư số 16/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện, Thông tư số 17/2011/TT-BTTT ngày 30/6/2011 ban hành danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định, Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 về ban hành quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng và các quy định khác có liên quan.

          Theo nội dung tài liệu kèm theo công văn số 212/BTTTT-KHCN ngày 20/01/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phổ biến thông tin liên quan đến việc quản lý phát triển các trạm BTS ở Việt Nam, qua tổng hợp các kết quả nghiên cứu và đánh giá cũng như các khuyến nghị liên quan đến ảnh hưởng của các trạm BTS đến sức khỏe con người trong báo cáo của các tổ chức độc lập, để đảm bảo tính khách quan và chính xác, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kết luận là chưa có bằng chứng cho thấy trường điện từ của các trạm thu phát thông tin di động có thể gây ảnh hưởng có hại cho con người.

          Trên góc độ quản lý chuyên ngành viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ Bưu chính, Viễn thông trước đây) đã tổ chức nghiên cứu, triển khai các hoạt động quản lý an toàn đối với các trạm BTS từ năm 2006. Xác định rằng việc xây dựng và phát triển mạng lưới viễn thông nói chung và các trạm BTS nói riêng nhằm đảm bảo an toàn cho người vận hành và người dân sống gần các trạm BTS và đảm bảo mỹ quan đô thị; trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện quản lý chặt chẽ, nghiêm túc về an toàn bức xạ điện từ. Với các cơ sở khoa học từ WHO, tiêu chuẩn quốc tế/tiên chuẩn Việt Nam và các biện pháp quản lý chuyên ngành, có thể khẳng định các trạm BTS đảm bảo an toàn bức xạ điện từ trường theo quy định.

       Trong năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình chấp hành các quy định về kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Kết quả khảo sát cho thấy các doanh nghiệp viễn thông thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng; nhà, trạm, cột ăng ten được xây dựng kiên cố, có hệ thống tiếp đất, chống sét; phân công cán bộ kỹ thuật theo dõi, thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của trạm BTS; thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, bảo trì, bão dưỡng theo quy định;....

                                                                                                                      Phòng BCVT

                                                                                      


Văn bản mới Văn bản mới

 • 06/2018/QĐ-UBND (02.02.2018)
  Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn...
 • 31/2017/TT-BTTTT (15.11.2017)
  QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN
 • 19/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành...
 • 20/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng...
 • 1421/QĐ-BTTTT (31.08.2017)
  Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1404787
Số người đang truy cập: 17

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật