Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Kết quả khảo sát, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

                                     

Khảo sát việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông tại cửa hàng kinh doanh thiết bị truyền hình trên địa bàn thành phố Vũng Tàu   

    Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-STTTT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Sở  Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về khảo sát, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý giá cước và khuyến mại viễn thông; quản lý chất lượng sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông; kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng; Chỉ thị số 04/CT-BTTTT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định của các doanh nghiệp. Từ ngày 13/9/2016 đến ngày 15/11/2016, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Phòng Văn hoá-Thông tin các huyện, thành phố đã tiến hành khảo sát việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông tại 15 cửa hàng, phòng bán hàng, điểm giao dịch trực thuộc doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp và 11 cửa hàng, công ty đang kinh doanh sản phẩm hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn các huyện, thành phố.

     Các cửa hàng, phòng bán hàng, điểm giao dịch, công ty đang kinh doanh các loại sản phẩm là máy điện thoại di động, thiết bị định tuyến, Set Top Box, máy thu hình có chức năng thu truyền hình số mặt đất DVB-T2,….. Các loại sản phẩm này đều gắn dấu hợp quy trên vỏ hộp hoặc trên thiết bị, tuy nhiên có một số máy thu hình chưa gắn dấu hợp quy trên vỏ hộp hoặc trên thiết bị. Ngoài ra các máy thu hình này đều có gắn biểu trưng số hóa truyền hình đúng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

     Qua kết quả khảo sát thực tế cho thấy vẫn còn một số các cửa hàng, phòng bán hàng, điểm giao dịch, công ty chưa thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông như: chưa cung cấp giấy chứng nhận hợp quy, bản công bố hợp quy, không gắn dấu hợp quy trên sản phẩm hoặc trên vỏ hộp,…..

        Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông nhằm từng bước đưa công tác này đi vào nề nếp./.

                                ĐỨC TOÀN


Văn bản mới Văn bản mới

 • 06/2018/QĐ-UBND (02.02.2018)
  Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn...
 • 31/2017/TT-BTTTT (15.11.2017)
  QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN
 • 19/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành...
 • 20/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng...
 • 1421/QĐ-BTTTT (31.08.2017)
  Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1431518
Số người đang truy cập: 10

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật