Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Tăng cường công tác quản lý các hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng tại các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 

 Kiểm tra  tình hình cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng tại các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

      Thời gian qua Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an Tỉnh, Phòng Văn hoá-Thông tin các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Tỉnh. Kết quả kiểm tra cho thấy, nhiều chủ điểm vẫn chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành như: chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, hoạt động quá giờ quy định,...gây bức xúc cho các phụ huynh học sinh, nhà trường và người dân. 

       Để tăng cường công tác quản lý các hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng tại các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Tỉnh, ngày 06/9/2016 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 802/STTTT-BCVT gửi đến UBND các huyện, thành phố nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn mình quản lý; tuyên truyền, hướng dẫn các chủ đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành, khắc phục các vi phạm, tiến hành làm thủ tục và nộp hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông để được xem xét, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các chủ điểm vi phạm pháp luật.

            Yêu cầu các chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có địa điểm kinh doanh cách tất cả các cổng trường học (trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú) dưới 200m phải có phương án khắc phục di dời địa điểm kinh doanh, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh cho phù hợp hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

       Định kỳ 03 tháng/01 lần tiến hành rà soát, tổng hợp, đánh giá, đề xuất, kiến nghị với Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình hoạt động của các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn mình quản lý.

     Trong nội dung công văn này, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị Đài Phát thanh-Truyền hình Tỉnh, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của UBND Tỉnh về việc ban hành quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Tỉnh và các văn bản khác có liên quan đến công tác quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng để các chủ điểm, người sử dụng và nhân dân biết thực hiện.

                                                 ĐỨC TOÀN

 

 

 

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 06/2018/QĐ-UBND (02.02.2018)
  Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn...
 • 31/2017/TT-BTTTT (15.11.2017)
  QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN
 • 19/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành...
 • 20/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng...
 • 1421/QĐ-BTTTT (31.08.2017)
  Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1383650
Số người đang truy cập: 23

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật