Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức và biên tập tin tức, bài viết cho trang thông tin điện tử năm 2016”

Ngày 22/11, tại Trung tâm CNTT & Truyền thông đã khai giảng lớp "Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức và biên tập tin, bài cho trang thông tin điện tử". Lớp học có sự tham gia của hơn 30 học viên gồm lãnh đạo các sở, ngành địa phương là thành viên Hội đồng biên tập của Hệ thống Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Trừ - Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông phát biểu khai giảng lớp học.

Trong những năm qua, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử thành phần đã góp phần quan trọng trong việc cung cấp thông tin hoạt động, chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính; công khai minh bạch về quy hoạch đô thị, đất đai; tuyển dụng; đấu thầu – mua sắm công… Hiện nay hầu hết các sở ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã có cổng/trang thông tin điện tử hoạt động hiệu quả.

Lớp học có sự tham gia giảng dạy của tiến sỹ Huỳnh Văn Thông – Trưởng khoa Báo

chí và Truyền thông của trường ĐH KHXH&NV TP. HCM.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng cung cấp thông tin của Cổng Thông tin điện tử và các trang thông điện tử thành phần, trở thành kênh thông tin quan trọng, tin cậy, kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Lớp đào tạo đã trang bị thêm cho thành viên Hội đồng biên tập những kỹ năng biên tập tin bài, kinh nghiệm tổ chức, quản lý website để kịp thời có những chỉ đạo đúng đắn, mang tính đột phá trong việc công bố, cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

Cổng TTĐT

 

 

 


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT