Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Triển khai phổ biến Luật an toàn thông tin mạng

Ngày 02/11, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai công tác đảm bảo ATTT mạng 2015 và một số định hướng về ATTT trong thời gian tới. Ông Trương Hữu Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, cùng tham dự có đại diện cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác Công nghệ thông tin các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

 

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trương Hữu Chiến
triển khai một số nội dung tại hội nghị

 

Luật ATTT mạng đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 19/11/2015 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2016. Luật ATTT mạng gồm 8 chương, 54 điều quy định về hoạt động ATTT mạng; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm ATTT mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ATTT mạng; kinh doanh trong lĩnh vực ATTT mạng; phát triển nguồn nhân lực và quản lý nhà nước về ATTT mạng. Luật ATTT mạng là bước khởi đầu hoàn thiện khung pháp lý về ATTT một cách đồng bộ, khả thi, phát huy tối đa các nguồn lực để bảo đảm ATTT mạng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

 

Toàn cảnh hội nghị


Bên cạnh triển khai phổ biến Luật ATTT mạng, đại diện sở Thông tin và Truyền thông báo cáo đánh giá tổng thể tình hình ATTT 9 tháng đầu năm 2016; Hướng dẫn một số giải pháp tăng cường bảo đảm ATTT theo Quyết định 327/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Một số nguy cơ mất ATTT phổ biến hiện nay và Định hướng thủy đẩy, bảo đảm ATTT trong thời gian tới.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ CCVC chuyên trách về CNTT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao nhận thức, năng lực kỹ thuật nhằm giảm nguy cơ mất ATTT, kỹ năng phòng tránh mất ATTT, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố…

Phòng Cổng TTĐT-TTCNTT&TT

Các văn bản hướng dẫn bảo đảm ATTT trong hội nghị


  


Văn bản mới Văn bản mới

 • 06/2018/QĐ-UBND (02.02.2018)
  Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn...
 • 31/2017/TT-BTTTT (15.11.2017)
  QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN
 • 19/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành...
 • 20/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng...
 • 1421/QĐ-BTTTT (31.08.2017)
  Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1431506
Số người đang truy cập: 11

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật