Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Gần 40 công chức, viên chức tham gia khóa đào tạo kỹ năng “Lập và quản lý dự án Công nghệ thông tin”

Sáng ngày 3-10, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã khai giảng lớp đào tạo kỹ năng "Lập và quản lý dự án CNTT" dành cho các cán bộ công chức, viên chức và quản trị mạng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Quang cảnh lớp học


Đây là hoạt động nằm trong chương trình kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ năm 2016 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Lớp học diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 3-10 đến ngày 7-10) tại hội trường Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Khối lượng và chương trình học sẽ bám sát các nội dung được quy định tại Quyết định 1987/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Khóa học giúp cho CBCCVC làm công tác CNTT tại các cơ quan, đơn vị bổ sung kiến thức, kỹ năng cần thiết để phục vụ cho công tác lập và quản lý dự án đầu tư các ứng dụng CNTT tại đơn vị của mình đạt hiệu quả.

Phòng CổngTTĐT


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT