Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Thỏa thuận phối hợp cung cấp, tiếp nhận và xử lý thông tin phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển

          Thực hiện chương trình đề án về tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển, Sở Thông tin và Truyền thông cùng với Đài thông tin duyên hải Vũng Tàu (Vũng Tàu Radio) xây dựng thỏa thuận về quy trình phối hợp cung cấp, tiếp nhận và xử lý thông tin phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển với mục tiêu và  nội dung  là hổ trợ kịp thời cho tàu, thuyền và các phương tiện hoạt động trên biển, đặc biệt là tàu đánh bắt hải sản của ngư dân các thông tin liên quan đến phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, nghiệp vụ thông tin liên lạc trên biển cho ngư dân; Phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả phát quảng bá thông tin cảnh báo thiên tai, tiếp nhận thông tin về cứu nạn cho tất cả các đối tượng tàu thuyền hoạt động trên biển.

                       

        Về trách nhiệm phối hợp, Đài thông tin duyên hải Vũng Tàu ( Vũng Tàu Radio) thực hiện việc trực canh 24/24 giờ hàng ngày trên tần số 7903 Khz tiếp nhận thông tin cứu nạn trên biển. Đồng thời, thực hiện phát quảng bá thông tin về phòng chống thiên tai, hướng dẫn tàu thuyền tránh, trú bão an toàn trên tần số 7906 Khz; Phối hợp cùng Sở TT&TT tổ chức các khóa đào tạo, tuyên truyền cho ngư dân nhằm phổ biến kiến thức cần thiết về thông tin liên lạc để ngư dân ra khơi được an toàn; cung cấp các tờ rơi, tài liệu, hướng dẫn các quy định nghiệp vụ  thông tin liên lạc trên biển cho các tàu thuyền đánh bắt hải sản trên biểm nắm bắt , khai thác và sử dụng có hiệu quả. Sở TT&TT tăng cường công tác hổ trợ Đài thông tin duyên hải Vũng Tàu về tuyên truyền trên các phương tiên thông tin đại chúng hoạt động các Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam; các thông tin về tình hình PCTT&TKCN tiếp nhận từ các nguồn thông tin phục vụ cho công tác PCTT&TKCN trên biển, các thông tin hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão…Định kỳ hàng năm Sở TT&TT và Đài thông tin duyên hải Vũng Tàu sẽ tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả phối hợp với lãnh đạo Tỉnh và các Sở, ngành có liên quan về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển./.

                                                                                                                                     VĂN LÊ


Văn bản mới Văn bản mới

 • 06/2018/QĐ-UBND (02.02.2018)
  Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn...
 • 31/2017/TT-BTTTT (15.11.2017)
  QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN
 • 20/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng...
 • 1421/QĐ-BTTTT (31.08.2017)
  Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ...
 • 49/2017/NĐ-CP (24.04.2017)
  Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1657127
Số người đang truy cập: 4

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật