Tin hoạt động các đơn vị Tin hoạt động các đơn vị

Sơ kết công tác phối hợp cấp giấy chứng nhận tạm thời đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong 06 tháng đầu năm 2015.
Sơ kết công tác phối hợp cấp giấy chứng nhận tạm thời đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong 06 tháng đầu năm 2015.

        Ngày 24/12/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 23/2013/TT-BTTTT Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và có hiệu lực từ ngày 10/02/2014. Tại điều 14(Điều khoản chuyển tiếp)  của Thông tư có quy định: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các điểm truy nhập Internet công cộng có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đang hoạt động theo quy định tại Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử có nghĩa vụ chuyển đổi, đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư này.

        Để đánh giá tình hình triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, công tác quản lý đối các đại lý internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại các địa phương và việc phối hợp cấp giấy chứng nhận tạm thời đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng giữa Sở và các Phòng VH-TT các huyện, thành phố.  Ngày 02/07/2015 Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức cuộc họp sơ kết đánh giá công tác phối hợp trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm với các Phòng VH-TT các huyện, thành phố trong công tác quản lý, công tác phối hợp cấp giấy chứng nhận tạm thời đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, đại diện lãnh đạo các Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thành phố, Phòng Bưu chính viễn thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

         Báo cáo đã đánh giá kết quả tình hình quản lý, hoạt động của các đại lý internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, nêu những thuận lợi, khó khăn trong công tác cấp giấy xác nhận tạm thời đủ điều kiện. Kết quả thực hiện đến cuối tháng 6 năm 2015, tổng số văn bản xác nhận tạm thời đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp là 294 điểm trên tổng số 809 điểm đại lý internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên toàn địa bàn Tỉnh.

                                                      

                                                                                        Ảnh minh họa

           Để triển khai kế hoạch cấp giấy chứng nhận tạm thời đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trong 6 tháng cuối năm 2015 đạt hiệu quả cao. Sở Thông tin và Truyền thông kiến nghị đối với các địa phương  cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các chủ điểm cung cấp dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn các huyện, thành phố tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm đối với các đại lý internet, chủ điểm cung cấp dịch vụ và trò chơi điện tử công cộng không tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác quản lý, rà soát, thẩm định các hồ sơ xin cấp giấy xác nhận đối với các chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn các huyện, thành phố đã đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định, đảm bảo tiến độ đề ra./.

                                                                                                                                XUÂN THẢO


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5995382
Số người đang truy cập: 20

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung