Kinh tế - Xã hội Kinh tế - Xã hội

Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn huyện Đất Đỏ

         Ngày 22/6/2015,  UBND huyện Đất Đỏ tổ chức buổi họp báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn huyện Đất Đỏ. Tham dự buổi họp có lãnh đạo Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn - Thường trực xây dựng nông thôn mới Tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Đất Đỏ; Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng NTM Tỉnh và lãnh đạo các Sở Nội Vụ, Sở Thông tin và Truyền thông ( phụ trách trên địa bàn huyện Đất Đỏ) cùng  tất cả các thành viên ban chỉ đạo nông thôn mới của huyện Đất Đỏ cùng tham dự.

          Báo cáo về kết quả tổng hợp thực hiện theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn huyện Đất Đỏ bao gồm: Đồ án quy hoạch và đề án nông thôn mới của 3 xã Phước Hội, Long Mỹ và Láng Dài đã được UBND huyện Đất Đỏ phê duyệt và đang được Ban quản lý các xã triển khai thực hiện. Các xã đã căn cứ vào Đề án tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt, duy trì và phát triển các tiêu chí đã đạt theo hiện trạng khảo sát. Đến nay, cả 03 xã cơ bản đạt từ 14-16 tiêu chí, Tổ thẩm định NTM Tỉnh đã tiến hành thẩm định các tiêu chí NTM trên địa bàn các xã, hiện các xã đang hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của các Tổ thẩm định NTM Tỉnh, dự kiến đến quý III/2015 cơ bản 03 xã sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

         Việc triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện  Đất Đỏ đạt kết quả trên  là được sự quan tâm thường xuyên, hỗ trợ kịp thời của các Sở, ban, ngành Tỉnh, nhất là Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối tỉnh, sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy trong việc hỗ trợ BCĐ huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

         Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới đó là: Việc tổ chức thẩm định, nghiệm thu các tiêu chí đã đạt của 03 xã giai đoạn 2013-2015 chưa được triển khai hoàn thành theo đúng kế hoạch, Các địa phương chưa chủ động trong việc liên hệ các thành viên của tỉnh để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu nên việc hoàn tất hồ sơ chậm.

         Nhận thức của một số tổ chức, cá nhân về Chương trình MTQG xây dựng NTM còn hạn chế, vì thế công tác huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn huy động doanh nghiệp và vốn dân.

          Việc triển khai các Dự án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân đối với các xã xây dựng NTM giai đoạn 2013-2015 còn gặp khó khăn do công tác vận động người dân tham gia dự án chưa đúng theo kế hoạch đề ra.

           Riêng về tiêu chí của ngành thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mới ( tiêu chí số 8- bưu điện), tổ thẩm định số 7 của tỉnh do Sở TT&TT là tổ trưởng đã tiến hành thẩm định đối với 3 xã là Long Mỹ, Phước Hội và Láng Dài; kết quả  3 xã đều đạt tiêu chí gồm xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; có internet đến tận thôn, ấp và các xã này cũng có hệ thống đài truyền thanh cơ sở hữu tuyến và vô tuyến đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền ở địa phương ./.

                                                                                            PHÒNG BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG


Văn bản mới Văn bản mới

 • 06/2018/QĐ-UBND (02.02.2018)
  Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn...
 • 31/2017/TT-BTTTT (15.11.2017)
  QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN
 • 19/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành...
 • 20/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng...
 • 1421/QĐ-BTTTT (31.08.2017)
  Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1531838
Số người đang truy cập: 3

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật