Tin hoạt động các đơn vị Tin hoạt động các đơn vị

Triển khai ngầm hóa mạng cáp viễn thông giai đoạn 2, đồng bộ với ngầm hóa lưới điện trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

           Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện đầu tư dự án ngầm hóa lưới điện hạ thế thành phố Bà Rịa, giai đoạn 2 và công văn của Sở Công Thương về phối hợp tổ chức thi công ngầm hóa mạng cáp viễn thông đồng bộ với ngầm hóa lưới điện hạ thế trên 20 tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2.

                                   

          Nhằm đảm bảo tiến độ thi công ngầm hóa mạng cáp viễn thông đồng bộ, đồng thời, cùng lúc với tiến độ thi công ngầm hóa lưới điện hạ thế trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2. Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức cuộc họp thống nhất phương án thi công ngầm hóa lưới điện đồng bộ với ngầm hóa mạng cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Tham dự cuộc họp gồm: Sở Công Thương, Phòng Quản lý đô thị thành phố Bà Rịa, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp, các nhà thầu thi công lưới điện hạ thế. Kết luận cuộc họp, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu trong quá trình thi công các doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp phải phối hợp thi công đồng bộ, đồng thời cùng lúc với tiến độ thi công của lưới điện hạ thế, không giải quyết đối với từng doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp đơn phương tiến hành thi công ngầm hóa trên các tuyến đường mà chưa có sự phối hợp, thống nhất kế hoạch thi công giữa các doanh nghiệp; khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị, tập kết các trang thiết bị, vật tư trước ngày 01/7/2015 để phục vụ công tác thi công ngầm hóa.

                                    ĐỨC TOÀN


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3693286
Số người đang truy cập: 11

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển