Thanh tra Thanh tra

Kiểm tra các điểm gây can nhiễu cho mạng 3G
Từ ngày 24/11 đến ngày 27/11/2014 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công An tỉnh và Trung tâm tần số khu vực II đã kiểm tra xử lý các điểm gây can nhiễu cho mạng 3G trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Từ ngày 24/11 đến ngày 27/11/2014 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công An tỉnh và Trung tâm tần số khu vực II đã kiểm tra xử lý các điểm gây can nhiễu cho mạng 3G trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Đoàn kiểm tra làm việc với hộ gia đình sử dụng thiết bị gây can nhiễu

 

Qua kiểm tra phát hiện 26 điểm gây nhiễu, nguyên nhân chủ yếu do các tổ chức, cá nhân sử dụng chủng loại điện thoại không dây nối dài theo chuẩn DEC 6.0(Không hợp quy chuẩn với quy hoạch sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam) gây can nhiễu cho mạng 3G làm ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến an ninh an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

Do thiếu hiểu biết các qui định pháp luật về Tần số, vô tuyến điện chưa đến mức phải xử lý vi phạm hành chính Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở 26 trường hợp, đồng thời tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện theo đúng Luật Tần số và Chỉ thị số 11/2013/CT-UBND, ngày 02/4/2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 6147142
Số người đang truy cập: 8

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung

Các phần mềm và công cụ hỗ trợ