Thanh tra Thanh tra

Kiểm tra xuất bản phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh BR-VT
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Phòng Báo chí – Xuất bản và PA83 Công an tỉnh tiến hành kiểm tra các cơ sở phát hành sách trên địa bàn tỉnh...

Thực hiện Công văn số 4992/CXBIPH- QLPH, ngày 29/10/2014 của Cục Xuất Bản In và Phát hành – Bộ Thông tin và Truyền thông v/v đề nghị thu hồi và tiêu huỷ xuất bản phẩm; Kế hoạch kiểm tra xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông. Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 11 năm 2014, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Phòng Báo chí – Xuất bản và PA83 Công an tỉnh tiến hành kiểm tra các cơ sở phát hành sách trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra 14 cơ sở nhà sách trên địa bàn các huyện, thành phố: Vũng Tàu, Tân Thành, Đất Đỏ, Châu Đức đã lập biên bản xử lý 2 trường hợp kinh doanh các xuất bản phẩm vi phạm, nhắc nhở 06 trường hợp.

Đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở các cơ sở phát hành xuất bản phẩm phải thường xuyên cập nhật tin tức trên Báo, Đài, Internet; không trưng bày, mua bán những xuất bản phẩm vi phạm nhằm tạo môi trường kinh doanh phát triển trong sạch lành mạnh.

Minh Luân


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 6147306
Số người đang truy cập: 8

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung

Các phần mềm và công cụ hỗ trợ