Tin trong tỉnh (CM cũ không sử dụng) Tin trong tỉnh (CM cũ không sử dụng)

Phần lớn đã có trang thông tin điện tử

Chiều 24-3, ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong họat động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015.

Theo báo cáo của Sở TT-TT, việc đầu tư cho các giải pháp ứng dụng CNTT theo kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2011-2015 được UBND tỉnh phê duyệt đã được một số cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả. Đến nay, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND cấp huyện đã thiết lập cổng hoặc trang thông tin điện tử để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ cho người dân và DN. Đây là kênh thông tin quan trọng, cung cấp kịp thời các nội dung, văn bản quy phạm pháp luật và các dịch vụ công chuyên ngành đến tổ chức, công dân; cung cấp thông tin hai chiều và thủ tục hành chính công đã được đăng tải. Đặc biệt, đã tích hợp 713 dịch vụ công ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 212 dịch vụ công tại UBND cấp huyện đạt mức độ 2; 91 dịch vụ công ở mức độ 3 ra Internet. Các dịch vụ công mức 3 bước đầu đã mang lại hiệu quả khả quan, tạo điều kiện phục vụ cho người dân và DN có thể tìm hiểu quy trình xử lý, tải các biểu mẫu hoặc đăng ký dịch vụ công qua mạng một cách nhanh chóng, thuận lợi được VCCI và Bộ TT-TT đánh giá là địa phương cung cấp dịch vụ công qua mạng tốt. Tổng kinh phí đầu tư cho việc triển khai ứng dụng CNTT theo lộ trình trong 3 năm 2011, 2012 và 2013 là hơn 84 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đánh giá tại cuộc họp cũng cho thấy, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, việc ứng dụng CNTT tại các đơn vị hiệu quả chưa đồng đều; lãnh đạo một số đơn vị chưa quan tâm trong việc đưa ứng dụng CNTT áp dụng tại cơ quan mình; nhân sự CNTT tại một số cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh chưa có chuyên môn, kinh nghiệm; hiện vẫn còn 7 đầu việc triển khai chưa đạt hiệu quả… Đây cũng là những vấn đề cần được khắc phục rốt ráo trong 2 năm còn lại của lộ trình (2014-2015).

 

Nguồn (http://baobariavungtau.com.vn)

Văn bản mới Văn bản mới

 • 06/2018/QĐ-UBND (02.02.2018)
  Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn...
 • 31/2017/TT-BTTTT (15.11.2017)
  QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN
 • 19/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành...
 • 20/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng...
 • 1421/QĐ-BTTTT (31.08.2017)
  Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1583066
Số người đang truy cập: 2

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật