Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Thông tư quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin có hiệu lực từ 28/4/2014
Thông tư quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin có hiệu lực từ 28/4/2014 

Thông tư quy định về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin góp phần tạo tiếng nói chung trong thị trường đào tạo và sử dụng nhân lực công nghệ thông tin. Nguồn: Internet

(Mic.gov.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ngày 11/3/2014. Thông tư áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp hoặc có liên quan đến hoạt động đánh giá kỹ năng sử dụng CNTT.  
 
Thông tư quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao. Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 06 mô đun còn chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao gồm 09 mô đun. Cá nhân đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản phải đáp ứng yêu cầu của tất cả các mô đun của chuẩn cơ bản. Cá nhân đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao phải đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và tối thiểu 03 mô đun của chuẩn nâng cao. 
 

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 6 mô đun: Hiểu biết về CNTT cơ bản, Sử dụng máy tính cơ bản, Xử lý văn bản cơ bản, Sử dụng bảng tính cơ bản, Sử dụng trình chiếu cơ bản, Sử dụng Internet cơ bản

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao gồm 09 mô đun: Xử lý văn bản nâng cao, Sử dụng bảng tính nâng cao, Sử dụng trình chiếu nâng cao, Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Thiết kế đồ họa hai chiều, Biên tập ảnh, Biên tập trang thông tin điện tử, An toàn, bảo mật thông tin, Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án 
 

Để xem toàn văn thông tư xin mời bấm vào đây.

Nguồn (mic.gov.vn)


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT