Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

9 Sở TTTT nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT vì thành tích về ứng dụng CNTT
 
 

Quảng Ngãi ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy cải cách hành chính

     An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Cà Mau, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Tp. Hồ Chí Minh được đánh giá là 9 trong số 63 Sở Thông tin và Truyền thông trên toàn quốc thực hiện xuất sắc Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 về tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 về tăng cường sử dụng hệ thống văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước của Thủ tướng Chính phủ, theo Cục Tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông.  
 
 Vì thành tích nêu trên, Cục Tin học hóa đã đề xuất Bộ trưởng chủ trương khen thưởng đột xuất một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và Chỉ thị số 15/CT-TTg.
 
Cục Tin học hóa đã sử dụng 2 tiêu chí cơ bản để đánh giá hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại 63 tỉnh, đó là: Ít nhất 95% cán bộ công chức cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, từ cấp tỉnh đến cấp xã được cấp hộp thư điện tử có tên miền .gov.vn để sử dụng, trao đổi văn bản điện tử trong công việc; 75% các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh/ thành phố từ cấp tỉnh đến cấp xã được đầu tư trang bị hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành.
 
Đây được coi là những điều kiện nền tảng, cơ bản để các cơ quan nhà nước, cán bộ công chức sử dụng, trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
Nguồn (mic.gov.vn)
 

THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT